โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

แม้จะลาจากกระทรวงยุติธรรม แต่สิ่งนี้ คือ 'หน้าที่ของคนไทย'


แม้จะลาจากกระทรวงยุติธรรม  แต่สิ่งนี้ คือ 'หน้าที่ของคนไทย'


"ลูกหลานต้องร่วมกันสร้างเกราะป้องกันตัว ซึ่งหมายถึง ทุกคนต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐาน เช่น มุ่งมั่นเรียนให้จบ กศน. จบสายวิชาชีพ มีงานทำ และเป็นคนดีมีน้ำใจ มีความซื่อตรง จะตำหนิใครสมัยนี้ต้องดูที่ตัวเราเองก่อน ลูกหลานคงติดตามเหตุการณ์ข่าวสารข้างนอกอยู่บ้าง ต้องมีแบบอย่างที่ดี อาจเรียกว่าเป็นไอดอล แต่หากใครพูดจาลบหลู่ดูหมิ่นชาติ

ไม่เคารพขนบธรรมเนียมประเพณี สร้างความแบ่งแยกหรือแตกแยกแก่คนในชาติ ย่อมถือว่าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ อย่าไปลอกเลียนแบบ เราทุกคนร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ สร้างเสริมคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแก่บ้านของเรา จังหวัดของเรา ชาติบ้านเมืองไทยของเรา"
/ปนัดดา
บ้านอุเบกขา 10 มิ.ย. 62

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 62 ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เดินทางเข้าเยี่ยมเยียน และพบปะสนทนากับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง 'หน้าที่ความรับผิดชอบของลูกหลานเยาวชนและการสนทนาวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน' แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

#ขอบพระคุณท่านผู้บริหารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน#

#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ#
#ข่าวสารกระทรวงยุติธรรม#
#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน#

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น