โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก @ปณิธานชีวิต@ พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก      @ปณิธานชีวิต@ พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา

“...ในชีวิตของอาตมา ความภูมิใจอยู่ 3 ข้อ คือ  เกิดเป็นคนชนบทบ้านนอก

- ได้บวชในพระพุทธศาสนาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

-ได้เกิดในแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ไทย 1
ทั้ง 3 ข้อนั้นเป็นความภาคภูมิในชีวิตเป็นอย่างยิ่ง...”

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้มาบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน..ที่วัดยานนาวา

“พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 82 ปี
พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ

กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดยานนาวา

“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานน้ำสรงและเครื่องสักการะ พระราชทานผ้าไตรถวายพระสงฆ์สมณศักดิ์
เจริญพระพุทธมนต์
พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 82 ปี
พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดยานนาวา
ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม
ผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมฑูตไปต่างประเทศ”

ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 3 วัดยานนาวา ที่ผ่านมา

สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
นำคณะฝ่ายสงฆ์

พลเอก นเรนทร์
สิริภูบาล ผู้บังคับบัญชาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
 เป็น ประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์
และ
พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร
นายกสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย - จีน
และ
พลตรี วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์
เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก

ผู้ชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ..มาชมภาพและบรรยากาศงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 82 ปี
พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาน
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา

อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น( หลังเคารพธงชาติ )สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง 2 พิธีกรดำเนินรายการ
คืนคุณให้แผ่นดิน

Cr..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น