โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เดินทางเข้าเยี่ยมเยียน และพบปะกับผู้บริหาร กรรมการสงเคราะห์ ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัดณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อ.กำแพงแสน


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เดินทางเข้าเยี่ยมเยียน และพบปะกับผู้บริหาร กรรมการสงเคราะห์ ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อ.กำแพงแสน


"ความคิดของลูกหลานถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแห่งปฐมบทของการดำรงชีวิต เมื่อคิดดีย่อมที่จะสามารถกระทำสิ่งต่างๆ เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง กอปรด้วยคุณธรรมจริยธรรม มีความชอบธรรมต่อสิ่งที่คิดและนำสู่การปฏิบัติ เกิดขึ้นทางพฤติกรรมบุคคลที่เรียกว่าธรรมาภิบาลชีวิต โอกาสที่จะหลงทาง หลงผิด หลงลืมตัว ย่อมเกิดขึ้นได้ยากเต็มที แต่หากเริ่มต้นคิดผิดเสียแล้ว ขาดตกบกพร่องเสียแล้ว ปราศจากหลักธรรมาภิบาล ความสำเร็จในสิ่งดีงามอันเป็นความมุ่งมาดปรารถนาย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ พื้นฐานทางความคิดจากการเรียนการสอนทั้งจากที่บ้านและสถานศึกษาจึงมีความหมายสำคัญที่สุดแก่ลูกหลานทุกคนในวันนี้ ทั้งผู้ให้และผู้รับความรู้"


/ปนัดดา
อ.กำแพงแสน 14 มิ.ย. 62

วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 62 เวลา 10.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เดินทางเข้าเยี่ยมเยียน และพบปะกับผู้บริหาร กรรมการสงเคราะห์ ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง 'หน้าที่ความรับผิดชอบของลูกหลานเยาวชน และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน' แก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม


#สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม#
#ข่าวสารกระทรวงยุติธรรม#
#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน#
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา#
#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ#

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น