โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลเปิดให้บริการชำระภาษีผ่านช่องทาง “เลื่อนล้อต่อภาษี Drive Thru for Tax” อย่างเป็นทางการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน


สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลเปิดให้บริการชำระภาษีผ่านช่องทาง เลื่อนล้อต่อภาษี Drive Thru for Tax” อย่างเป็นทางการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

         เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 62 ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดอาคาร เลื่อนล้อต่อภาษี Drive Thru for Tax” ตามโครงการยกระดับคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถโดยมี นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลและพ.อ. ปัญญ์สวัฒกก์ มาลารัตน์ หน.สง.รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ต.(ท.) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดสตูลนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีโดยมีนายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดพัทลุง รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดสตูลกล่าวรายงาน


          นายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดพัทลุง รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดสตูล กล่าวว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลเปิดให้บริการการต่อภาษีรูปแบบใหม่ เลื่อนล้อต่อภาษี Drive Thru for Tax” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการชำระภาษีรถประจำปี ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน, รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน, รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.

โดยผู้รับบริการสามารถขับรถเข้าช่องเลื่อนล้อต่อภาษี พร้อมด้วยหลักฐานใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ถ้ามี), หลักฐานการเอาประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่ยังไม่สิ้นอายุ และใบรับรองการตรวจสภาพรถ (สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน หรือรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป)

 จากนั้นยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่เพื่อต่อชำระภาษีรถประจำปี 1 คิว ต่อ 1 คัน ก็จะใบสำคัญการเสียภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถ ถือเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับบริการกับกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ เจ้าของรถสามารถชำระภาษีรถล่วงหน้าได้ 3 เดือนก่อนภาษีรถหมดอายุ หากเกินจะมีค่าปรับร้อยละ 1 ต่อเดือน ส่วนกรณีที่รถขาดต่อภาษีเกิน 3 ปี จะไม่สามารถชำระภาษีได้
  
ขอบคุณนิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น