โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลสิรินธรได้จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อนำเงินรายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ยากไร้

 โรงพยาบาลสิรินธรได้จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อนำเงินรายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ยากไร้เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลสิรินธรได้จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อนำเงินรายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ยากไร้

 โดยผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 690,290 บาท (หกแสนเก้าหมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยมี นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินบริจาคครั้งนี้


 ขอกุศลส่งผลให้ผู้บริจาคมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง ณ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2 โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น