โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ขอชี้แจง: ด่วนมาก รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ไม่เกี่ยวข้องกับชื่อ คืนคุณแผ่นดิน เด็ดขา


ขอชี้แจง: ด่วนมาก รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ไม่เกี่ยวข้องกับชื่อ คืนคุณแผ่นดิน เด็ดขา
  ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
 
ขอชี้แจงว่า รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ไม่เกี่ยวข้องกับชื่อ คืนคุณแผ่นดิน เด็ดขาด

ชื่อรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ที่ถูกต้อง ต้องมีคำว่า   ให้    ทุกครั้ง

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ผลิตรายการเพื่อผู้ชมทางบ้าน ชมรายการเพื่อความถูกต้อง เที่ยงตรง และแม่นยำ เพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


สามารถสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 091-0796018 (ตลอด 24 ชั่วโมง )

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ มา ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบพระคุณอย่างสูง

Cr..  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น