โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ที่ปรึกษาศูนย์สันติวิธี นำกำลังพลของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562


ที่ปรึกษาศูนย์สันติวิธี นำกำลังพลของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562


  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562) เวลา 19.00 น. ที่ บริเวณเขาพระศรีศากยมุณีพุทธโคดม 84 พรรษา องค์ราชันย์ ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ทวี  เกิดสมบูรณ์ ที่ปรึกษาศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวัน วิสาขบูชา

 พร้อมนำกำลังพลร่วมฟังการเทศนาธรรมจาก พระปลัดศิจพรรณ รองเลขาธิการเจ้าคณะจังหวัดยะลา วัดนิโรธสังฆาราม และร่วมพิธีเดินกระทำประทักษิณรอบฐานพระศรีศากยมุนีพุทธโคดม 3 รอบ โดยมี ผู้บังคับบัญชา, กำลังพล และครอบครัวในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 สำหรับวันวิสาขบูชา หรือ วันเพ็ญเดือน 6 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนามากถึง 3 เหตุการณ์ คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า "วันพระพุทธเจ้า" เป็นวันที่ก่อให้เกิดพระพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้พระธรรมและนำมาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ และพระสงฆ์สาวกผู้สืบพระศาสนาต่อมาจนถึงปัจจุบัน

  นอกจากนี้ทางองค์การสหประชาชาติ ยกย่องให้ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ และเป็นวันสำคัญของโลก อีกด้วย
ขอบคุณภาพ/ข่าวอับดุลหาดี เจ๊ะยอ  จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น