โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(ชมคลิป)พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562"คุณค่าและความงามของริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ" “มองให้รู้ ดูให้เข้าใจ ใช้ให้เป็น แล้วจะเห็นคุณค่า และความงาม"


  (ชมคลิป)พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562"คุณค่าและความงามของริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ"   “มองให้รู้   ดูให้เข้าใจ   ใช้ให้เป็น      แล้วจะเห็นคุณค่า และความงาม"


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
เวลา 18.00 น. ( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการ


พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562"คุณค่าและความงามของริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ"


         มองให้รู้          ดูให้เข้าใจ         ใช้ให้เป็น         แล้วจะเห็นคุณค่า และความงาม"


"คุณค่าและความงามของริ้วขบวนพระราชอิสริยยศนี้ ไม่ใช่อยู่ที่เพียงแค่การนำคนจำนวนมากมาแต่งกายหลากสีสัน หลากสไตล์ แล้วลงมาจัดแถวเดินบนท้องถนน


          หากแต่คุณค่าของเรื่องนี้คือการส่งผ่าน
อัตลักษณ์วัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าทางจิตวิญญาณของคนในชาติจากรุ่นสู่รุ่น


มาจนถึงปัจจุบัน เป็น "มรดกทางวัฒนธรรม" ที่ ถ่ายทอดผ่านระเบียบแบบแผนการปฏิบัติ  เครื่องแต่งกายอันมีเอกลักษณ์ ทั้งแบบสมัยนิยม และตามแบบโบราณราชประเพณี และคุณค่าอันประมาณค่าหามิได้ของสิ่งของสำคัญต่างๆ ที่ถือเป็น มรดก ซึ่งล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปหัตถกรรมของชาติ ที่ได้เชิญมาเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ เดินในริ้วขบวน

    
      คุณค่าของการให้ความสำคัญกับการเฉลิมพระเกียรติ แด่องค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าซึ่งบุคคลสำคัญของชาติ
ไม่ว่า จะเป็น นายกรัฐมนตรี ,รัฐมนตรี อีกทั้ง ผบ.เหล่าทัพ เข้ามาร่วมเดินในริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ


          และที่สูงสุดกว่าทุกสิ่ง นั่นก็คือ ฉากหลัง ของความเข้มแข็ง ถูกต้อง พร้อมเพรียง สวยงาม ถูกกาลเทศะ สง่างาม สมพระเกียรติ ในเบื้องหน้า ที่เบื้องหลังนั้นเต็มไปด้วยหัวจิต หัวใจ แห่งความจงรักภักดี อดทนเสียสละทุ่มเท การระดมสรรพกำลัง กาย ใจ สติปัญญา      ในการเตรียมการ ศึกษาค้นคว้า วางแผน และฝึกซ้อมด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท มาเป็นเวลานาน หนักหน่วง ตรากตรำของทุกองคาพยพ ทุกระบบการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำรงไว้ซึ่ง  มรดกอัตลักษณ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและสถาบันหลักของชาติอันเป็นที่รัก เคารพ
สักการะ ซึ่งถือว่าเป็นการเฉลิมพระเกียรติอย่างสูงสุด"

   อย่าพลาดชมในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์นี้

Cr..ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น