โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

"2 แชะ อัตลักษณ์ พื้นที่ชายแดนใต้ ลงทะเบียนSIM มั่นใจ ปลอดภัย ไร้ปลอมแปลง"


"2 แชะ อัตลักษณ์ พื้นที่ชายแดนใต้ ลงทะเบียนSIM มั่นใจ ปลอดภัย ไร้ปลอมแปลง"


    เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. พันเอก ธนาวีร์  สุวรรณรัตน์ รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากการก่อเหตุรุนแรงด้วยระเบิดแสวงเครื่องในพื้นที่ จชต. ในห้วงที่ผ่านมา ผู้ก่อเหตุรุนแรง มักจะใช้ซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องเป็นสัญญาณในการจุดชนวนระเบิด 

ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาแนวทางควบคุมซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ จชต.


        การดำเนินการ สำนักงาน กสทช. ได้พัฒนาระบบลงทะเบียนซิมการ์ดที่เรียกว่า “2 แชะ อัตลักษณ์ขึ้น เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ป้องกันการแอบอ้างการลงทะเบียนเปิดใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเจ้าของชื่อไม่ทราบ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เปิดใช้บริการซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ทุกรายทั่วประเทศ ปัจจุบันจะต้องลงทะเบียนด้วยระบบนี้ มิใช่ใช้บังคับเฉพาะในพื้นที่ จชต. เท่านั้น สำหรับในส่วนของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เดิม ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ โดยผ่านจุดให้บริการเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ และผ่านแอพพลิเคชั่น “2 แชะ อัตลักษณ์โดย USER ซึ่งเป็นจุดให้บริการย่อย ทั้งระบบจดทะเบียน และระบบเติมเงิน โดยดำเนินการดังนี้


        1. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อยู่และใช้งานในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอ จ.สงขลา ซึ่งยังไม่ได้ลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยระบบตรวจสอบอัตลักษณ์ ต้องไปแสดงตนพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อลงทะเบียน ณ จุดให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือหน่วยงานสังกัดกรมการปกครอง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจัดตั้งเป็นจุดให้บริการย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 31 ต.ค. 2562 ทั้งนี้ หากเลยห้วงเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถใช้บริการซิมการ์ดดังกล่าวในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ได้

        2. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อยู่นอกพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา หากมีความประสงค์จะใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา จะต้องลงทะเบียนซิมการ์ดด้วยระบบตรวจสอบอัตลักษณ์ ณ จุดให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 62 เป็นต้นไป กรณีไม่ลงทะเบียนตามที่กำหนดผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่จะไม่สามารถนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวมาใช้งานในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ได้ จนกว่าจะมีการลงทะเบียนด้วยระบบตรวจสอบอัตลักษณ์ให้ถูกต้อง

        กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จึงขอความร่วมมือและเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ลงทะเบียนด้วยระบบตรวจสอบอัตลักษณ์ ณ จุดให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และจุดให้บริการย่อยของหน่วยงานสังกัดกรมการปกครอง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ที่มีสัญลักษณ์ “2 แชะ อัตลักษณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.- 31 ต.ค. 2562 เพื่อให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการป้องกันการแอบอ้างการลงทะเบียนเปิดใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยที่ท่านไม่ทราบ และนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด ท่านก็จะต้องมีความผิดไปด้วยในฐานะเจ้าของชื่อผู้ลงทะเบียนเปิดใช้

        ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ออกประกาศเพิ่มเติมในเรื่อง มาตรการการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ได้เข้าถึงการให้บริการโดยง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มจุดให้บริการย่อยจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ จชต. หรือที่เรียกว่า USER ผ่านแอพพลิเคชั่น “2 แชะ อัตลักษณ์ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ โดยท่านสามารถเข้ารับบริการ ณ จุดให้บริการย่อย ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป   โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ CALL CENTER ของเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบ
ขอบคุณ ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะ  จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น