โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562

(ชมคลิป)จังหวัดสตูล จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสตูล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


  (ชมคลิป)จังหวัดสตูล จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสตูล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

         เมื่อวันที่ ื6 เม.ย. 62เมื่อเวลา 10.39 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายศักดา วิทยาศิริกุล นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี         สำหรับพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดสตูล เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสตูล ในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่การจัดขบวนรถจากศาลากลางจังหวัดสตูล ไปยังแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประกอบพิธี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพ 


และเข้าประจำจุดหน้าโต๊ะบวงสรวง จุดธูปเทียนบูชาเพื่อประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมส่งธูปเทียนให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จำนวน 11 ท่าน ร่วมปักธูป จากนั้นนายประจวบ สุดเหลือ พราหมณ์อ่านโองการบวงสรวงบูชาเทพารักษ์ ผู้ดูแลรักษาสถานที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และประธานอ่านคาถาพิธีพลีกรรมฯ

         เวลา 11.52 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยมีนายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายอำเภอทุ่งหว้า อัญเชิญขันน้ำสาครทองเหลือง และนายทวีศักดิ์ สังข์ชู นายอำเภอมะนัง อัญเชิญที่ตักน้ำ เสร็จแล้วปิดฝาขันน้ำสาครและห่อด้วยผ้าขาว ผูกริบบิ้นสีขาว และอัญเชิญขันน้ำสาครและที่ตักน้ำไปยังรถยนต์ พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางไปยังพระอุโบสถวัดชนาธิปเฉลิมพระอารามหลวง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล


        ที่วัดชนาธิปเฉลิมพระอารามหลวงอำเภอเมืองสตูล นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมด้วย ผู้อัญเชิญขันน้ำสาคร และผู้อัญเชิญที่ตักน้ำ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ

       ซึ่งประดิษฐาน ณ หน้าพระอุโบสถฯ และอัญเชิญขันน้ำสาครพร้อมที่ตักน้ำ มาวาง ณ หน้าพระประธานในพระอุโบสถ วัดชนาธิปเฉลิมพระอารามหลวง เพื่อรอการประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก และเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันที่ 8 และ 9 เมษายน 2562 ตามกำหนดการต่อไป

ขอบคุณ นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น