โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562

ชมรมฟุตบอลมุสลิมตลาดเก่ายะลา จัดการแข่งขันฟุตบอลภายในมุสลิมตลาดเก่ายะลา เพื่อให้เยาชนและประชาชนห่างไกลยาเสพติด

  ชมรมฟุตบอลมุสลิมตลาดเก่ายะลา จัดการแข่งขันฟุตบอลภายในมุสลิมตลาดเก่ายะลา เพื่อให้เยาชนและประชาชนห่างไกลยาเสพติด
     วันทึ่ 20 เม.ย. 62 เวลา 14.30 น. ณ.สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียมจารูสเตเดี้ยม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

     โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายนิมิตร ภูมิประเสริฐ ประธานชมรทฟุตบอลมุสลิมตลาดเก่ายะลา นายสุทธิศักดิ์ หะสาเมาะ รองประธาน และ นายสืบสกุล หะยีมะสาและ เลขาฯ

     การแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในมุสลิมตลาดเก่ายะลาคัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 นี้ นอกจากนักกีฬาและผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้ประโยชน์ทางด้านร่างกายและเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีแล้วให้ความสนุกสนามรื่นเริงและที่สำคัญที่สุด ให้สัมพันธ์ที่ดีด้วย

     การแข่งขันกีฬาและกิจกรรมในครั้งนี้ยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ไม่ตรีที่ดีงามระหว่างเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ด้วย ซึ่งนำไปสู่ความสมัครสมานสาทัคคีและร่วมแรงร่วมใจกัน      ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะและการช่วยเหลือร่วมมือกันเพื่อก้าวไปสู่จุดหมาย ประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังประสบอยู่ขณะนี้

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น