โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2562

ปัตตานี กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรแม่ทัพภาคที่ 4 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562


  ปัตตานี กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรแม่ทัพภาคที่ 4 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562


    

     เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ แหล่งรวมรถ ร.152 ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดพิ

 โดย พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้นำผู้บังคับบัญชาจากหน่วยงานต่างๆ กำลังพล และครอบครัว ที่ปฏิบัติงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมพิธี เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา และกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งตลอดจนสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้ยั่งยืนตลอดไป


          พลโท พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กล่าวอวยพรกำลังพลฯ  ที่พร้อมใจกันมาร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพิธีรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ ซึ่งประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย เป็นกิจกรรมที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกคนจะได้ร่วมกันสืบสาน รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ให้มีความตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตลอดจนดำเนินชีวิตประจำวันให้อยู่ในทางที่ถูกต้อง และมีความสงบสุขตลอด

ขอบคุณภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น