โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

(ชมคลิป)กระบี่ นำพลังจิตอาสาขับเคลื่อนกระบี่เมืองสะอาดปลอดภัย ตามโครงการ “ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา” ครั้งที่ 3


(ชมคลิป)กระบี่ นำพลังจิตอาสาขับเคลื่อนกระบี่เมืองสะอาดปลอดภัย ตามโครงการ ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา  ครั้งที่  3

 เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562 ที่บริเวณสามแยกวงเวียนอ่าวน้ำเมา  ตำบลไสไทย อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่     นายสมโภช  โชติชูช่วง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่     ประธานเปิดโครงการทางหลวงกระบี่ปลอดภัย   ขับขี่สบายตา และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด    ครั้งที่  3  

โดยมี นายปรีชา  วิเศษสิทธิ์   ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่    กล่าวรายงาน    มีนายหราบ  หง้าฝา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทยให้การต้อนรับ   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย   ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงกระบี่  หน่วยงานท้องถิ่น   ประชาชนจิตอาสา

    ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่  เปิดเผยว่า   โครงการทางหลวงกระบี่ปลอดภัย  ขับขี่สบายตา  เกิดขึ้นเพื่อ ให้ทางหลวงที่เป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่   ปราศจากขยะ  มีความสะอาด   เป็นระเบียบ  สวยงามสบายตา   รวมทั้งเสริมสร้างให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการจราจรมากยิ่งขึ้น   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ   

ให้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน  ตลอดเป็นเจ้าบ้านที่ดี   เป็นการเตรียมความพร้อมของเส้นทางให้พร้อมใช้อย่างสะดวก    ปลอดภัย   สะอาด เป็นระเบียบ  สวยงามสบายตาอยู่เสมอนอกเหนือจากการบำรุงรักษา  และการอำนวยความสะดวก แขวงจังหวัดกระบี่มีสายทางในความดูแลรับผิดชอบทั่วทั้งจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง   โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดกระบี่ เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ  

ทั้งนี้แขวงทางหลวงดำเนินการโครงการดังกล่าว เป็นประจำทุกเดือน    ครั้งที่    1    เป็นการเก็บขยะ   ตัดหญ้า   ตัดแต่งกิ่งไม้   จัดระเบียบป้ายโฆษณา  ในทางหลวงหมายเลข  4   ตอน  ตลาดเก่า  -   คลองท่อม    ตั้งแต่แยกตลาดเก่า   ถึงสนามบินกระบี่   ระยะทาง   12  กิโลเมตร   ครั้งที่   2     ถนนทางหลวงหมายเลข  4   คลองท่อม   - นาวง ระหว่างกิโลเมตรที่  1050   + 000 -  1060 + 000   รวมระยะทาง   10   กิโลเมตร  และครั้งนี้เป็นครั้งที่   3    ดำเนินการจัดเก็บขยะบริเวณสองข้างทางหลวงหมายเลข  4203  ไสไทย  -สุสานหอย   75  ล้านปี  ระหว่างกิโลเมตร     1 กม  1 + 500  -   กม  8  + 180  รวมระยะทาง  6.680   กิโลเมตร    
ดยดำเนินการ ให้ถนนที่เป็นทางเข้าสู่แห่งท่องเที่ยวทุกสายทางปราศจากขยะ  โดยมีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน ความสะดวก และความปลอดภัย 

  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่     เปิดเผยว่า   จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก  แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก  การมีถนนที่มีความสะอาด เป็นระเบียบสบายตา   มีความสะดวกปลอดภัย  ในการสัญจรจึงเป็นสิ่งสำคัญ   อีกทั้ง ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการและช่วยกันตระหนักถึงความสำคัญเพื่อขับเคลื่อนกระบี่สะอาดปลอดภัยอย่างยั่งยืน...

ขอบคุณกระบี่//ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง. รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น