โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562

สตูล กอ.รมน.จังหวัดสตูล ร่วมกับ คณะทำงานป้องกันแก้ไข PM 2.5 ลงตรวจโรงโม่หิน


สตูล กอ.รมน.จังหวัดสตูล ร่วมกับ คณะทำงานป้องกันแก้ไข PM 2.5 ลงตรวจโรงโม่หิน


      เมื่อวันที่1มี.ค.2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.สุระ  แก้วไพโรจน์ รอง ผอ.รมน.จ.สตูล(ท) มอบหมายให้ ร.อ.ปิยะเชษฐ์  หนูฉ้ง หน.ชรต.กอ.รมน.จ.สตูลเป็นผู้แทน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.จ.สตูลร่วมกับคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จ.สตูล ตรวจโรงโม่หินของห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองกูลศิลาทอง ตั้งอยู่ 248 หมู่ 1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 


มาตรการที่ปฏิบัติในการผลิต โม่ บด ย่อยหิน,มีการติดตั้งระบบสเปรย์ บริเวณเครื่องจักร และจุดต่างๆ ซึ่งเป็นจุดที่กำเนิดฝุ่น และได้เปืดใช้ตลอดเวลาที่ทำการโม่ บด ย่อย หิน โรงโม่หินเป็นระบบปิด สร้างอาคารปิดคลุมทั้ง 3 ด้าน ใช้รถบรรทุกน้ำ จำนวน  2 คัน ฉีด พรม น้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบริเวณ โรงงาน หน้าเหมือง ลานกองหิน และเส้นทาง เข้า - ออก โรงงานและได้มีการปลูกต้นไม้โตเร็วเสริม

 เพือปิดกันทางลมช่วยลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นรอบเขตพื้นที่โรงโม่ พร้อมทั้งดูแลรักษาพันธ์ไม้ที่มีอยุ่เดิม มีสระเก็บน้ำบริเวณรอบโรงงาน จำนวน 5 บ่อ มีน้ำเพียงพอสำหรับนำไปใช้การฉีด พรม ลด ฝุ่นละออง ก่อนออกจากโรงโม่หิน รถบรรทุกหินทุกคันจะต้องสเปรย์ฉีด พรม น้ำ หินที่บรรทุก 


พร้อมปิดคลุมด้วยผ้าใบมิดชิดเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ได้จัดสถานที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกหิน ก่อนออกจากโรงโม่ ทางโรงโม่หินเรืองกูลศิลาทอง ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจนอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

  ทางโรงโม่หินเรืองกูลศิลาทอง ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  จัดทำรายงานผลการปฏิบัติ ปีละ 2 ครั้ง (ในห้วงเดือน มี.ค - เม.ย. และ พ.ย. - ธ.ค )สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณ พื้นที่โดยรอบเขตประทานบัตร หมู่บ้าน และโรงเรียน ดังนี้ ตรวจวัดคุณภาพ อากาศ ตรวจวัดคุณภาพเสียง ตรวจสัดแรงสั่นสะเทือน ตรวจวัดคุณภาพน้ำ

      ทั้งนี้ทาง หจก.จำกัด เรืองกูลศิลาทอง ให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจ และพร้อมนำคำแนะของคณะทำงานฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงโรงโม่หินฯ ซึ่งอยุ่ระหว่างการขออนุญาตประทานบัตรใหม่ สำหรับประทานบัตรเดิมจะหมดอายุใน เดือน มี.ค.62

ขอบคุณนิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น