โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

(ชมคลิป)นราธิวาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.รือเสาะจัดกิจกรรม งานครอบครัวสัมพันธ์ พร้อมมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม(ชมคลิป)นราธิวาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.รือเสาะจัดกิจกรรม งานครอบครัวสัมพันธ์ พร้อมมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ / บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้


        เมื่อวันที26  มีนาคม  2562 เวลา 09.00 น.ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ ได้เป็นประธานงานครอบครัวสัมพันธ์เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมพร้อมกับมอบวุฒิบัตร "บัณฑิตน้อย" ประจำปี 2561 มีเด็กผ่านการศึกษาหลักสูตร จำนวน 19 คน

      โดยมี ข้าราชการหน่วยงานและผู้ปกครองเด็กเล็กไปร่วมอย่างคับคั่ง โดยได้ให้มีกิจกรรมการแสดงของเด็ก   สร้างบรรยากาศให้กับผู้ปกครอง ของเด็ก เป็นครอบครัวที่อบอุ่น

       ทั้งนี้ ภาคบ่ายจัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรือเสาะ และกรรมการสถานศึกษา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี
          สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรือเสาะ เปิดให้บริการมาตั้งแต่ ปี 2545 ซึ่งนับเป็นเวลา 16 ปีแล้ว ทางศุนย์เน้นบริหารการอบรมเลี้ยงดูเด็กเล็ก และกำหนดอายุรับการอบรมเลี้ยงดู ตั้งแต่ อายุ 2 ปี ถึง 4 ปี ซึ่งเป็นการพัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ ให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเอง ทุกๆด้านอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น