โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.พล.ร 15 / รอง ผอ.ศปพร. ประธานพิธีปิดการฝึกทบทวนราษฏรอาสารักษาหมู่บ้าน จว.ป.น.ประจำปี 2562 กองพัน อรบ.มายอ-กะพ้อ-ทุ่งยางแดง


พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว  รอง ผบ.พล.ร 15 / รอง ผอ.ศปพร. ประธานพิธีปิดการฝึกทบทวนราษฏรอาสารักษาหมู่บ้าน จว.ป.น.ประจำปี 2562 กองพัน อรบ.มายอ-กะพ้อ-ทุ่งยางแดง


      เมื่อวันที่ 21 มี.ค.62เวลา  16.00น. พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว  รอง ผบ.พล.ร 15 / รอง ผอ.ศปพร. ประธานพิธีปิดการฝึกทบทวนราษฏรอาสารักษาหมู่บ้าน จว.ป.น.ประจำปี 2562 กองพัน อรบ.มายอ-กะพ้อ-ทุ่งยางแดง จำนวน 120 คน ณ ร.153 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี
         ในการนี้ ได้เสริมสร้างความเข้าใจสถานการณ์ในพืนที่ จชต. และมอบแนวทางในการฝึกขยายผล, การป้องกันตนเอง รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน, การแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการรณรงค์การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตามระบบประชาธิปไตย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น