โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถจังหวัดยะลา สร้างความตระหนักให้ประชาชนรักความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีสติ มีวินัย มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง


บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถจังหวัดยะลา สร้างความตระหนักให้ประชาชนรักความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีสติ มีวินัย มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นองค์ที่จัดตั้งตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีภาระกิจตามกฏหมายคือการเยียวยาผู้ที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนให้ได้รับการคุมครองตามกฎหมาย เบิกค่าสินไหมทดแทนตามพ.ร.บ. ที่กำหนดทุกอย่าง จากข้อมูลอุบัติเหตุพบว่ามีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ พิการจากอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ขับรถเร็ว เมาแล้วขับ ขับฝ่าไฟแดงแลละขับย้อนศร และรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดถึงร้อยละ 70 เปอเซ็นต์นางสาวปณีสรา ชูอ่อนทอง ผู้จัดการอาวุโส บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนขึ้น หน้าบรัทกลางฯ เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พร้อมเผยว่า บริษัทตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน จึงได้กำหนดเป็นนโยบายองค์กร ในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน


 โดยได้ดำเนินการโครงการร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขึ้นในองค์กร สู่ประชาชน มีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยทางถนนและขายาออกไปสู่สังคม ภายใต้กิจกรรม บริษัทกลางฯเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 7


สำหรับกิจกรรม ในวันนี้ ( 21 ก.พ 62 ) มีการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยการสร้างความตระหนักในความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎจราจร และเชิญชวนประชาชนที่สัญจรอยู่บนถนนมาร่วมกิจกรรมความปลอดภัย โดยมีกิจกรรมเซอร์ไฟรส์ ผู้ขับขี่ใส่หมวกแจกหมวกฟรีจำนวน 1,800 ใบ โดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์  จักรยานยนต์ต้องมี พ.ร.บ. และต่อภาษีให้ถูกต้อง
นอกจากนี้ ผู้ร่วมโครงการต้องเขียนใบปณิธาณสัญญาว่าจะขับขี่อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามกฏจราจรและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยายนต์
ขอบคุณภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น