โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

นักศึกษาชมรม มรย.จิตอาสาฯ มรภ.ยะลา คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการเข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ


     นักศึกษาชมรม มรย.จิตอาสาฯ มรภ.ยะลา คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการเข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


  เมื่อวันที่6 ก.พ.  2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดีกับนายอานัส เบ็ญฮาวัน นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และนายอัสรี ยูโซะ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตัวแทนจากชมรม มรย.จิตอาสาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ


 ในการแข่งขันประกวดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับโล่รางวัลพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ที่ปรึกษาชมรม มรย.จิตอาสาฯ กล่าวว่า สำหรับการประกวดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 21 ทีม จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และมี 8 ทีมเท่านั้นที่จะได้รับรางวัล

 ซึ่งนักศึกษาทั้งสองคนจากชมรมมรย.จิตอาสาฯ ได้นำโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนพหุวัฒนธรรม นำสันติสุขสู่ชายแดนใต้ ในการนำเสนอ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความยินดีให้กับชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอบคุณภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น