โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ขอแสดงมุทิตาจิตแด่.. พระครูวรปัญญาประยุต เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ – ศรีสาคร ที่ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณระดับนานาชาติ (Naga Awards) ครั้งที 1 สาขา “ บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภทนักเทศน์แม่แบบรุ่นแรกของกรมศาสนา พร้อมด้วย พระมหามานพ อติโรจโน วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ –ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาสพระธรรมทูตสายต่างประเทศ บุคคลต้นแบบ ดีเด่น ประเภทนักเผยพระพุทธศาสนา


   ขอแสดงมุทิตาจิตแด่.. พระครูวรปัญญาประยุต  เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ – ศรีสาคร ที่ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณระดับนานาชาติ (Naga Awards) ครั้งที 1 สาขา “  บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภทนักเทศน์แม่แบบรุ่นแรกของกรมศาสนา พร้อมด้วย พระมหามานพ  อติโรจโน วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ –ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส พระธรรมทูตสายต่างประเทศ บุคคลต้นแบบ ดีเด่น ประเภทนักเผยพระพุทธศาสนา
        ด้วยในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 สมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประเทศไทย สภาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สภาศาสนสัมพันธ์โลก และอีกหลายภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดงานมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณระดับนานาชาติ องค์กร บุคคลต้นแบบดีเด่นแห่งปี พ.ศ.2561

        รางวัล "Naga Awards" ครั้งที่ 1 ณ โรงละครแห่งชาติ  ถนนราชินี  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  ซึ่งมีบุคคลสำคัญระดับประเทศจากหลายประเทศเข้าร่วมรางวัลในครั้งนี้ โดยมีพลเอกอภิชาติ เทียบศรไชย ราชองครักษ์พิเศษเป็นประธานมอบรางวัล


        โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติ องค์กร  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ข้าราชการ นักธุรกิจ บุคคล ประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จากทุกสาขาอาชีพ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม  ทั้งระดับประเทศ่ชาติ และนานาชาติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้มีกำลังใจในการสร้างคุณงามความดี สืบ ต่อไป         เวป หนังสือพิมพ์ ปลายด้ามขวาน @ ชายแดนใต้ ขอแสดงมุทิตาจิตแด่.. พระครูวรปัญญาประยุต  เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ – ศรีสาคร ที่ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณระดับนานาชาติ (Naga Awards) ครั้งที 1 สาขา “  บุคคลต้นแบบดีเด่น ประเภทนักเทศน์แม่แบบรุ่นแรกของกรมศาสนา พร้อมด้วย พระมหามานพ  อติโรจโน เลขานุการ เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ –ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส บุคคลต้นแบบ ดีเด่น ประเภทนักเผยพระพุทธศาสนา0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น