โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ตำบลกะลุวอเหนือ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประมงพื้นบ้านและรับลงทะเบียนชาวประมงท้องถิ่นสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ตำบลกะลุวอเหนือ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประมงพื้นบ้านและรับลงทะเบียนชาวประมงท้องถิ่น

             ณ เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ตำบลกะลุวอเหนือ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประมงพื้นบ้าน และรับ
การลงทะเบียนชาวประมงท้องถิ่นในเขตตำบลกะลุวอเหนือ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นชาวประมงอย่างแท้จริง พร้อมกันนี้ทางชาวประมง ได้ก่อตั้งเป็นกลุ่มเพื่อง่ายในการดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 

            และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรประมงพื้นบ้านสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน หารือเรื่องการขึ้นทะเบียนการทำประมง การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น  ที่ชาวประมงพื้นบ้านในตำบลกะลุวอเหนือ  นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับฟังปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานจากองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

          เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  ที่เกิดขึ้น  การจัดการประชุมเครือข่ายองค์กรประมงท้องถิ่น และ การลงทะเบียนชาวประมงท้องถิ่นในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นการรวมตัวของเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มประมงพื้นบ้านของตำบลกะลุวอเหนือ 

            ที่แสดงพลังของความร่วมมือและมีการยกระดับพัฒนาสู่ความเข้มแข็งในอนาคต ที่ให้ความสำคัญกับชุมชนประมงท้องถิ่นต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งทำการประมงหลักของประมงพื้นบ้าน ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทั้งรายได้ ทรัพยากรสัตว์น้ำ ระบบนิเวศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป


 ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

           


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น