โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

"วิทยา อินาลา" ลงพื้นที่ยะลา เปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ ประชาชนเข้าร่วมรับฟังอย่างคึกคัก      "วิทยา อินาลา" ลงพื้นที่ยะลา เปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ ประชาชนเข้าร่วมรับฟังอย่างคึกคัก
        วันที่  19 ธ.ค.61      ที่ ชุมชนสามัคคี ซ.วิฑูรอุทิศ 2 เขตเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา  ดร.วิทยา อินาลา หัวหน้าพรรคเพื่อคนไทย พร้อมคณะ เดินทางลงมาเพื่อ เปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ชื่อ "พรรคเพื่อคนไทย" เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้ง โดย เน้นย้ำนโยบายที่มีความสำคัญคือในเรื่องของผู้สูงอายุ ซึ่งมีพี่น้องประชาชนมีความสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 300 คน 


           สำหรับในพื้นที่ของ จ.ยะลา ได้มีว่าที่ผู้สมัครพรรคเพื่อคนไทย ประกอบด้วย  1.นายมุกตาร์ จะปะกียา เขต 1 ยะลา 2.นายสะมะแอ มะดีเย๊าะ เขต 2 ยะลา  3.นายมูหมัด จารง เขต 3 ยะลา 

          โดยพรรคเพื่อคนไทย มีสโลแกนว่า "คนไทยก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า สร้างปัญญา สร้างงาน สร้างสุขภาพ สร้างวัฒนธรรม" หลังจากนั่น  ดร.วิทยา อินาลา หัวหน้าพรรคเพื่อคนไทย พร้อมคณะ ได้พบปะพี่น้องประชาชน ชาวยะลา แล้วก็มีแผนที่จะเดินทางไปยังในพื้นที่ จ.นราธิวาสต่อไป  

          ดร.วิทยา อินาลา หัวหน้าพรรคเพื่อคนไทย กล่าวว่า ตนเองพร้อมคณะ ได้เดินทางลงมาในพื้นที่ จ.ยะลาเพื่อมาหาสมาชิก ตนเองได้เห็นภาพของพี่น้องชุมชนที่ได้อันดับ 3 ของประเทศ ชุมชนเข้มแข็งมีการประชุมกันโดยการใช้ชาติพันธุ์ของคน จีน ไทย พุทธ มุสลิม ที่มาร่วมกันในชื่อว่า  3 ชาติพันธุ์ตรงนี้ทำไมพวกเขาถึงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็มีการส่งเข้าประกวดได้อันดับที่ 3 ของประเทศ

          ตนเองถือว่าวันนี้พรรคเพื่อคนไทยมาในจุดนี้ถือว่าโชคดี ซึ่งตรงนี้เป็นนโยบายของพรรคเพื่อคนไทยสอดคล้องกับนโยบายของพรรคเพื่อคนไทย คือจะทำให้ชุมชนคนไทยเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษา เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องของสุขภาพและสิ่งสำคัญที่สุด คือ มีวัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อม อย่างวันนี้เห็นชัดเจนแล้วว่าพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ จ.ยะลา มี 3 ชาติพันธุ์ที่มารวมกัน ไทยพุทธ จีน มุสลิม มาอยู่ร่วมกันอย่างไรบ้าง

           และสิ่งสำคัญที่สุดจะเอา 3 วัฒนธรรมที่ประกวดแล้วได้อันดับ 3 ของประเทศจะทำอย่างไรให้คนข้างนอกได้รู้จัก คนข้างนอกหมายถึงคนภาคอื่นๆคนประเทศอื่นๆ อันนี้คือพรรคเพื่อคนไทยจะเป็นตัวแนะ เป็นตัวกลไกให้รู้ว่าชุมชนของเรานอกจากอยู่ชุมชนของเราแล้วต้องขยายออกไปข้างนอก เพราะฉะนั้น วันนี้มาสอดคล้องกับนโยบายของพรรคเพื่อคนไทยแล้วมาสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญของแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราชปี 2560 

        คือส่งเสริมเรื่องของวัฒนธรรมของชาติ วัฒนธรรมของคนไทยให้เข้มแข็ง ปรองดองกัน โดยใช้วัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อม  นโยบายของพรรคเพื่อคนไทยบอกว่า

       1.จะสร้างคน ทำอย่างไรคนไทยถึงอยู่ดีมีสุขอย่างไงบ้าง ลดความเลื่อมล้ำ ทุกวันนี้ความเลื่อมล้ำสูงมาก ห่างกันมาก คนรวย รวยไป คนรายได้ต่ำติดดินเลย มีโรงเรียนดีๆในเมืองใหญ่ ลูกคนรวยได้เรียนโรงเรียนดีๆแต่พี่น้องเราเรียนตามมีตามเกิด เพราะฉะนั้นจะมาแก้เรื่องของการศึกษาทำให้คนมีปัญญาให้ได้

      2.เรื่องของเศรษฐกิจจะทำยังไงแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจซึ่งปัญหาปากท้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในชนบท พี่น้องอยู่ใน ยะลา นราธิวาส จะทำยังไงให้กลุ่มที่ปลูกยาง ปลูกปาล์ม ปลูกผลไม้ให้มีรายได้ดีขึ้น นโยบายของพรรคเพื่อคนไทยจะทำเรื่อง สหกรณ์ผลิตเอง กินเอง ขายเองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ตัดตอนตรงนี้ ทำให้ชุมชนของเราเข็มแข็งและยั่งยืน  


       3.คือเรื่องสุขภาพคนไทยทุกวันนี้พออายุมากขึ้นสุขภาพไม่ดีต้องไปรักษา 30 บาทรักษาทุกโรค แต่พรรคเพื่อคนไทยจะทำตั้งแต่เกิดไปถึงตาย แคมป์แปนบอกว่าคนไทย 90 ปีสุขภาพดีถ่วงหน้า จะทำยังไงให้เด็กเกิดเยอะ เด็กเกิดใหม่เข้าไปสู่ระบบสังคมของไทยจะสร้างยังไงให้เด็กมีคุณภาพ มีการศึกษาที่ดี มีวัฒนธรรมที่ดี มีระเบียบวินัยตรงนี้จะสร้างที่โรงเรียน แล้วสุขภาพดีก็จะผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งมีทุกตำบลอยู่แล้วในประเทศไทย

       เพราะฉะนั้นเราจะป้องกันยังไงบ้าง จะให้ความสัมพันธ์กับข้าราชการที่ทำงานอยู่ใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วเอาพี่น้อง อ.ส.ม.มาช่วยกันทำงาน พี่น้อง อ.ส.ม.รายได้เดือนละ 600 แต่จ่าย 3 เดือนจ่ายทีหนึ่ง พรรคเพื่อคนไทยบอกต้องเปลี่ยน ทุกคนท้องต้องอิ่ม ต้องมีเงิน เพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้ อ.ส.ม.มีหน้าที่ช่วยกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้ปัญหาไม่ให้พี่น้องในตำบล ในท้องถิ่นเกิดโรคภัยไข้เจ็บ จะป้องกันก่อนไม่ต้องใช้ 30 บาทรักษาทุกโรค ไม่ต้องไปหาโรงพยาบาล เพราะฉะนั้นนี้คือนโยบายหลัก 3 อย่าง

       แต่สิ่งสำคัญที่สุด คนที่จะอยู่ได้เป็นชุมชน เป็นสังคม เป็นประเทศ ต้องมีวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อคนไทยจะเอาวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ทำให้คนรักกัน ไม่ว่าจะเป็นคนต่างศาสนา คนต่างเชื้อชาติ แล้วจะเตรียมคนท้องถิ่นให้รักกับวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 11 คือคนต่างถิ่นที่มีอยู่กับเรา ให้เขาอยู่กับเราได้ยังไงบ้าง หรือเราไปข้างนอก ไปมาเลเซีย อินโดนีเซีย จีน และที่อื่นๆเราจะอยู่กับเขายังไงบ้าง เพราะฉะนั้นพรรคเพื่อคนไทยจะเอาวัฒนธรรม เรียกว่า ครอสเคาเจอร์ คือวัฒนธรรมข้ามชาติจะเชื่อมกับชาติอื่นๆได้ยังไงบ้าง อันนี้คือนโยบายหลักๆของพรรคเพื่อคนไทย 

     ขอบคุณภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น