โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมคณะศึกษาดูงาน เรื่องการพัฒนาระบบงานของฝ่ายการคลังและฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมคณะศึกษาดูงาน เรื่องการพัฒนาระบบงานของฝ่ายการคลังและฝ่ายพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


         


      เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร เดินทางไปศึกษาดูงาน เรื่องการพัฒนาระบบงานของฝ่ายการคลังและฝ่ายพัสดุ


         เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และด้านปฏิบัติการต่างๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ มาเพิ่มพูนคุณภาพในการบริหารและการดำเนินงานของโรงพยาบาล

        โดยมี ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น