จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(ชมคลิป) อำเภอรือเสาะ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเจ้าภาพ วัดราษฏร์สโมสร ยอดกฐินกว่าครึ่งล้าน


(ชมคลิป) อำเภอรือเสาะ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  เป็นประธานเจ้าภาพ วัดราษฏร์สโมสร  ยอดกฐินกว่าครึ่งล้าน


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ / บก.เวปหนังสือพิมพ์ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้


          เมื่อวันที่ 3 พฤจิกายน 2561  ที่ วัดราษฏร์สโมสร อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสโคยมีพระครูวรปัญญาประยุต เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ-ศรีสาครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก  พลาศัย นายกสภามมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี รองอธิการบดีมหาวิทยานราธิวาสราชนครินทร์เป็นประธานเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคี

           พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์    ซึ่งมี พลเอก มณี  จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล/ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4 นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์  นายอำเภอรือเสาะ หัวหน้าส่วนราชการ มาร่วมงานบุญในการทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561 ถือเป็นกฐินแรกหลังวันออกพรรษา       ในการนี้พร้อมด้วย มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมบุญเป็นจำนวนมาก พระครูวรปัญญาประยุต เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ-ศรีสาคร ได้แสดงธรรมเทศนา       ได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญรวม ยอดเงินทั้งสิ้น 516,880บาท (ห้าแสนหนึ่งหกแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

       ในนามของวัดราษฏร์สโมสรพระครูวรปัญญาประยุต เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ-ศรีสาคร และคณะกรรมการ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน อาหารทั้งหมด ที่นำอาหารมาร่วมอนุโมทนาบุญ ให้แก่พุทธสานิกชนทุกทาน และเหล่าอาสาสมัคร ที่ร่วมแรงช่วยเหลืองานของวัดอย่างขยันขันแข็ง

     
   ขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงาน ทอดพระกฐิน ครั้งนี้ ประสบความสำเร็จ สุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและใจ สาธุ สาธุ สาธุ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น