โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ยะลา ลูกหนี้ กยศ.เดือดร้อนหนัก ถูกฟ้องเรียกเบี้ยปรับและดอกเบี้ยสูง ผ่อนจ่ายไม่ไหว! ขอช่วยพรรคประชาชาติหาทางออก "ทวี" เลขาฯพรรคประชาชาติ ย้ำ!การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องส่งเสริม เด็กเป็นหนี้ควรสร้างงานสร้างอาชีพ ไม่ควรฟ้อง เสนอแนวคิดงดเบี้ยปรับและดอกเบี้ย หนุนเรียนฟรีจนจบ ป.ตรี


  ยะลา ลูกหนี้ กยศ.เดือดร้อนหนัก ถูกฟ้องเรียกเบี้ยปรับและดอกเบี้ยสูง ผ่อนจ่ายไม่ไหว! ขอช่วยพรรคประชาชาติหาทางออก "ทวี" เลขาฯพรรคประชาชาติ ย้ำ!การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องส่งเสริม เด็กเป็นหนี้ควรสร้างงานสร้างอาชีพ ไม่ควรฟ้อง เสนอแนวคิดงดเบี้ยปรับและดอกเบี้ย หนุนเรียนฟรีจนจบ ป.ตรี

       เมื่อวันทีี 25 พ.ย. 2561 ลูกหนี้ กยศ.เดือดร้อนหนัก ถูกฟ้องเรียกเบี้ยปรับและดอกเบี้ยสูง ผ่อนจ่ายไม่ไหว! ขอช่วยพรรคประชาชาติหาทางออก "ทวี" เลขาฯพรรคประชาชาติ ย้ำ!การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องส่งเสริม เด็กเป็นหนี้ควรสร้างงานสร้างอาชีพ ไม่ควรฟ้อง เสนอแนวคิดงดเบี้ยปรับและดอกเบี้ย หนุนเรียนฟรีจนจบ ป.ตรี

    กลุ่มช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ประชุมลูกหนี้ กยศ.ที่ถูกดำเนินการบังคับคดี เพื่อให้ความช่วยเ  เหลือแก่กลุ่มผู้ได้รับกระทบจากการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา โครงการนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลา โดยมีลูกหนี้ กยศ.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมสะท้อนปัญหาจำนวนกว่าร้อยคน โดยทางกลุ่มลูกหนี้ได้เชิญ พ.ต.อ.วิชัย สุวรรณประเสิรฐ, ดร.เอก มงคล และ ดร.มีชัย ออสุวรรณ ซึ่งเป็นนักวิชาการศึกษาอิสระที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษาในสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ มาให้ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้และการจัดการศึกษาด้วย  นางนิธิมา ลามะ ตัวแทนกลุ่มลูกหนี้ กยศ. ขอเรียกร้องให้ กยศ.ปรับโครงสร้างหนี้ ลดดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ เพราะรวมเป็นเงินที่สูงเกินไป ไม่มีเงินจ่าย แต่ยินดีที่จะจ่ายเงินต้นตามที่ได้กู้ไป กรณีลูกหนี้ กยศ.หลายคนถูกฟ้องเพราะผ่อนจ่ายหนี้ไม่ไหว หากเราติดหนี้ กยศ. จำนวน 300,000 บาท ให้ผ่อนจ่ายในระยะเวลา 1 ปี เรารู้สึกว่าจ่ายไม่ไหว เราอยากให้ กยศ.ปรับโครงสร้างหนี้ให้เรา และขยายระยะเวลาจาก 1 ปีเป็น 9 ปี หรือตามความเหมาะสม หากไม่ขยายระยะเวลาเราคิดว่า กยศ.อาจจะไม่ได้รับเงินจากลูกหนี้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคน 

   ปัจจุบันคนติดหนี้ กยศ.ในพื้นที่รวมกันประมาณแสนกว่าคน ในจำนวนนี้ 30 % ที่สามารถผ่อนจ่ายได้ ส่วนที่เหลือไม่มีเงินจ่าย อยากให้ กยศ.เข้าใจสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันว่าชาวบ้านไม่มีเงินผ่อนจ่าย 6,000 บาท/เดือน เพราะเราไม่ได้มีภาระแค่ผ่อนจ่าย กยศ.เพียงอย่างเดียว มีค่าเล่าเรียนลูกและครอบครัวอีกมาก

  พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวว่า พรรคประชาชาติมีหลักคิดว่าการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุน คนจบการศึกษาถือว่ารัฐได้คนมีคุณภาพ ถือเป็นกำไรแล้ว ควรใช้มาตรการอื่นทางการบริหารและการปกครอง เช่นการหางานสร้างเงินสร้างอาชีพ ไม่ควรฟ้อง และการเรียกเงินปรับที่สูงกว่าเงินกู้และมีดอกเบี้ย อาจขัดหลักสิทธิมนุษชน ซึ่งพรรคประชาชาติหนุนให้มีการการเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ระบุว่าการศึกษาขั้นอุดมศึกษาต้องจัดให้มีขึ้นอย่างเท่าเทียมและค่อยเป็นค่อยไป พรรคประชาชาติให้ความสำคัญกับ "คน" ถ้าคนมีคุณภาพ เด็กเรียนหนังสือจบ ถือว่ารัฐได้กำไร ส่วนเด็กที่ไปติดยาเสพติดนั้นถือว่ารัฐขาดทุน ดังนั้นเด็กที่เป็นหนี้ กยศ. พรรคประชาชาติเห็นว่ารัฐไม่ควรฟ้อง หากเด็กเป็นหนี้ก็ควรชดใช้หนี้ และควรมีระดับของหนี้ เช่น กฎหมายการหักเงินเดือนของกรมบังคับคดี หากมีเงินไม่ถึง 20,000 บาท ยังไม่ควรจะชดใช้ ห้ามหักเงินเดือนของเขา ดังนั้นกรณีหนี้ กยศ. พรรคประชาติมีแนวคิดว่าควรหลีกเลี่ยงการฟ้อง

 ส่วนประเด็นเบี้ยปรับ คือปัญหาใหญ่ของ กยศ. นั่นคือเด็กเป็นหนี้แล้ว เมื่อถูกฟ้องทำให้มีเบี้ยปรับเกิดขึ้น และเบี้ยปรับสูงกว่าหนี้ที่กู้ด้วย พรรคประชาชาติเห็นว่ากรณีนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้น เพราะเด็กที่เรียนจบแล้ว ถือว่ารัฐได้กำไร เพราะเด็กกลุ่มนี้ไม่ติดยาเสพติด ไม่ต้องเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการบำบัดยาเสพติดให้เขา ในอนาคต พรรคประชาชาติจะส่งเสริมให้เด็กไทยได้เรียนฟรีจนจบปริญญาตรี

  พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ขอเรียกร้องในขั้นต้นว่า ตาม พ.ร.บ.กยศ.มาตรา 44 กฎหมายไม่ได้บังคับให้มีเบี้ยปรับ แต่ระบุว่า "อาจจะมีเบี้ยปรับก็ได้" จึงขอเรียกร้องกรรมการ กยศ.ควรงดเบี้ยปรับให้เหลือเฉพาะดอกเบี้ยเท่านั้น เดิมมีดอกเบี้ย 1% ปัจจุบันไปแก้กฎหมายให้มีดอกเบี้ยไม่เกิน 7.5 % แต่บังคับ 1% พรรคประชาชาติเราเห็นว่าควรแก้กฎหมายนี้ ในอนาคตเราต้องปฏิรูประบบการศึกษาที่ดี และควรจะเป็นสวัสดิการของรัฐให้คนได้เรียนฟรี

  ขอบคุณ  อับดุลหาดี/ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น