โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(ชมคลิป)สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดกระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการหว่านเมล็ดปอเทืองให้เหลืองสะพรั่งทั่วแผ่นดิน 5 ธันวาคมวันดินโลกระยะทาง 2,019 เมตร


(ชมคลิป)สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดกระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการหว่านเมล็ดปอเทืองให้เหลืองสะพรั่งทั่วแผ่นดิน 5 ธันวาคมวันดินโลกระยะทาง 2,019 เมตร


  วันนี้  28 พฤศจิกายน 2561 นายสมควร  ขันเงิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการหว่านเมล็ดปอเทืองให้เหลืองสะพรั่งทั่วแผ่นดิน 5 ธันวาคมวันดินโลกระยะทาง 2,019 เมตร ณ.บริเวณสองข้างทาง Romantic Road ถนนเพชรเกษม บ้านในช่อง ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน

  พันเอกชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่(ฝ่ายทหาร) ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่กล่าวว่าโครงการหว่านเมล็ดปอเทืองให้เหลืองสะพรั่งทั่วแผ่นดิน 5 ธันวาคมวันดินโลกมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ล้นเกล้ารัชกาลที่ 9


 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการใช้รถไถปรับสภาพพื้นที่ให้มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกเพื่อใช้จัดกิจกรรมปลูกปอเทืองเพื่อให้ปอเทืองผลิดอกสีเหลืองอร่ามบานสะพรั่งทั่วทั้งแผ่นดินในเวลาประมาณ 45 วัน

  วันดินโลกหรือ World Soil Dayตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี จากการประชุมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ครั้งที่ 144 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2555 ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ที่ประชุมมีมติสนับสนุนและร่วมกันผลักดันให้มีการจัดตั้ง "วันดินโลก"ที่ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ

โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ์  กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมหรือThe Humanitarian Soil Scientist

 เมื่อวันที่ 16 เมษายน  2556 และขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันดินโลก" เพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับนานาชาติเกิดความต่อเนื่องและจริงจังในการรณรงค์ด้านทรัพยากรดินในทุกระดับ....

-ขอบคุณกระบี่/ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น