โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(ขมคลิป)นราธิวาส สาธารณสุขอำเภอรือเสาะ จัดโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ เนื่องในโอกาส 100 ปี การสถาปนากระทรวงสาธารณสุข


  (ชมคลิป)นราธิวาส สาธารณสุขอำเภอรือเสาะ จัดโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ เนื่องในโอกาส 100 ปี การสถาปนากระทรวงสาธารณสุขประพันธ์  ฤทธิวงศ์/ บก.เวปหนังสือพิมพ์ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้            เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 61ที่ผ่านมา เวลา 16.30 .ที่ลานออกกำลังกายสำนักงานอำเภอรือเสาะ  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส นายนิวัน  นิโซะ สาธารณสุขอำเภอรือเสาะ นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอรือเสาะ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภาคีเครือช่ยสุขภาพ กว่า 250 คน โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 

           เนื่องในโอกาส 100 ปี การสถาปนากระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ มีการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคอย่างต่อเนื่องเพื่อประชาชน สุขภาพดี  100ปี  แห่งการพัฒนา

         นายนิวัน  นิโซะ สาธารณสุขอำเภอรือเสาะ เปิดเผยว่า วันที่ 27 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศตั้งกรมสาธารณสุขขึ้น เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2461

            โดยมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ทรงเป็นอธิบดีพระองค์แรก ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และการเภสัชกรรม ทำให้การสาธารณสุขไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยกฐานะเป็นกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2485 เนื่องในปี 2561 เป็นปีครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย
กระทรวงสาธารณสุข              จึงได้จัดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) ขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของงานสาธารณสุขที่ได้พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของกระทรวงสาธารณสุข


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น