จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดโรงพยาบาลสิรินธร (PTC)


     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดโรงพยาบาลสิรินธร (PTC)         


            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดโรงพยาบาลสิรินธร (PTC)


         เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องระบบการจัดซื้อยา และการจัดทำคู่มือปฏิบัติ ตามแผนพัฒนาคุณภาพ (PTC) ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น ๔ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

      ประพันธ์  ฤทธิวงศ์/บก.เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น