จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

โรงพยาบาลสิรินธรให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


โรงพยาบาลสิรินธรให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561เวลา 09.00 น.พ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นพ.ยุทธนา เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลให้การต้อนรับ

         

         คณะอาจารย์และนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ โรงพยายบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น