จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

นายอำเภอเมืองนราธิวาส จัดกิจกรรมอาซูรอ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงาน เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมโบราณของศาสนาอิสลาม


นายอำเภอเมืองนราธิวาส จัดกิจกรรมอาซูรอ เชื่อมความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงาน เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมโบราณของศาสนาอิสลาม


            ณ.ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ  นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2561   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่อำเภอเมืองนราธิวาส  เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองนราธิวาส  เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

            สำหรับงานอาซูรอสัมพันธ์  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีอันดีงามของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมโบราณ

             ขณะที่เจ้าหน้าที่ที่ร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ครั้งนี้  บอกว่าอยากให้จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในลักษณะนี้บ่อยๆ ถือเป็นการรวมพลังสมัครสมานสามัคคีในหน่วยงาน แสดงน้ำใจ  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันอีกด้วย

           การกวนข้าวอาซูรอ (ขนมอาซูรอ) เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คำว่า อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า การผสม การรวมกัน คือการนำสิ่งของที่รับประทานได้หลายสิ่งหลายอย่างมากวนรวมกัน 

         มีทั้งชนิดคาวและหวาน การกวนข้าวอาซูรอจะใช้คนในหมู่บ้านมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อความสามัคคีและสร้างความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

         อันมีผลต่อการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข ก่อนจะแจกจ่ายให้รับประทานกัน เจ้าภาพจะเชิญบุคคลที่นับถือของชุมชนขึ้นมากล่าวขอพร (ดูอา) ก่อน จึงจะแจกให้คนทั่วไปรับประทานกัน

 ขอบคุณ ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส           


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น