จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(ชมคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน “เพิ่มพื้นที่สีเขียว”ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑


 (ชมคลิป) รายการคืนคุณให้แผ่นดิน  “เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑


       เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑กิจกรรมปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามศาสตร์พระราชาพัฒนาอย่างยั่งยืน
  วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑
  ณ บริเวณไร่ตะวันหวานหมู่ที่๑ ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
จัดโดย
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่
อำเภอลำทับ อบต.ดินแดง
ไร่ตะวันหวาน และประชาชนในพื้นที่

พร้อมสัมภาษณ์
นายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

 อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. ( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Cr..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น