จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

สตูล เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาเยาวชนต้นแบบความปลอดภัยทางถนน ดึงแกนนำนักศึกษา วชช.สตูล ลดปัญหาอุบัติเหตุ


สตูล เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาเยาวชนต้นแบบความปลอดภัยทางถนน ดึงแกนนำนักศึกษา วชช.สตูล ลดปัญหาอุบัติเหตุ

         เมื่อวันที 11 ต.ค.2561ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมกาหลง อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล อ.เมือง จ.สตูลนางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาเยาวชนต้นแบบความปลอดภัยทางถนน โดยมี นายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และมีส่วนราชการ หน่วยงาน คปภ.สตูล บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จ.สตูล สถานีตำรวจ สภ.เมืองสตูล

         ฝ่ายปกครองจังหวัดสตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน 150 คน เข้าร่วมโครงการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพแกนอาสาเยาวชนคนต้นแบบความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล และกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

          นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล กล่าวว่า สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาเยาวชนต้นแบบความปลอดภัยทางถนน จัดขึ้นโดย เทศบาลตำบลคลองขุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.

         โดยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้จึงเป็นการดึงแกนนำ เยาวชนในสถานศึกษา ร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง และป้องกันปัญหาการจราจร เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และลดปัญหา อุบัติเหตุ ลดความสูญเสียในพื้นที่ 

          ด้านนายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล มีการใช้ยานพาหนะเพิ่มขึ้น อุบัติเหตุจึงเป็นปัญหาสำคัญในลำดับต้นๆ ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งเยาวชนและประชาชน ซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ขาดระเบียบวินัย ไม่มีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน และที่สำคัญ คือการไม่เคารพกฎจราจร จึงทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน  


          ดังนั้น เทศบาลตำบลคลองขุด ได้ตระหนักถึงปัญหาสำคัญเหล่านี้ และถือเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่ชุมชน ได้เห็นถึงความสำคัญในการใช้รถใช้ถนน และเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน รวมไปถึงลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด และจะเป็นแนวทางให้คนทุกกลุ่ม ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาเคารพกฎจราจรมากยิ่งขึ้น และสามารถเป็นเครือข่ายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มอื่นๆ ในการลดอุบัติเหตุในพื้นที่ต่อไป

ขอบคุณนิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น