จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561

อย่า พลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 “โครงการประเทศสีเขียว ประชารัฐพัฒนาปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ” ต้นเงินเศรษฐี


 อย่า พลาดชม รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5    “โครงการประเทศสีเขียว ประชารัฐพัฒนาปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ ต้นเงินเศรษฐี

       


       รายการคืนคุณให้แผ่นดินท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยขุนเขา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วันนี้มาเปิดรายการคืนคุณให้แผ่นดินท่ามกลางธรรมชาติ เพราะวันนี้มีเรื่องราวนำเสนอเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ซึ่งคุณผู้ชมทางบ้านสามารถร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ และมีรายได้พร้อมกับโครงการประเทศสีเขียวที่รายการคืนคุณให้แผ่นดินนำเสนอออกรายการเทปวันศุกร์นี้


 ดังนั้นผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ต้องตั้งใจรับฟังและรับชมรายการและติดตามชมรายการตั้งแต่ต้นรายการจนกระทั่งจบรายการคืนคุณให้แผ่นดินที่ได้นำมาเสนอเพื่อผู้ชมทางบ้าน

   โครงการประเทศสีเขียว ประชารัฐพัฒนาปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ

      ต้นเงินเศรษฐี money millionire tree

รณรงค์และส่งเสริมปลูกต้นเงินเศรษฐี เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เศรษฐกิจ จำนวน 10,000,000 ไร่ภายในปีพ.ศ. 2561
- 2570 ซึ่งบริหารงานและจัดการโดยบริษัท เอ บี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนลบิสสิเนทจำกัด

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในประเทศไทย และช่วยลดภาวะโลกร้อน และเพื่อสนองตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 เรื่องการปลูกป่า 3 อย่าง ให้ประโยชน์4 อย่าง

คือ ได้ไม้ไว้ใช้สอยได้ไม้ ไว้ใช้กินผลผลิต    ได้ไม้เพื่อเศรษฐกิจ      และ  ได้ไม้เพื่อระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ


    ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของโครงการประเทศสีเขียว
 แต่รายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรและเพิ่มรายได้ให้กับคนที่สนใจเข้าร่วมโครงการประเทศสีเขียวได้อย่างไรบ้าง

 มาฟังบทสัมภาษณ์อย่างละเอียดของโครงการประเทศสีเขียว

  คุณพงศรันทร์
ซุ้นสุวรรนศรี
ประธานโครงการประเทศสีเขียว
ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศสีเขียว

อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น ( หลังเคารพธงชาติ )
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

  คุณสุรีย์พร ดวงทอง  คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง   พิธีกรดำเนินรายการ


Cr..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น