จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

''นายกฯ ทต.กะลุวอเหนือ'' จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองเนื่องในโอกาสวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


''นายกฯ ทต.กะลุวอเหนือ'' จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองเนื่องในโอกาสวันดินโลก  5  ธันวาคม  2561  เฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร


              บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายอัสมีรี  แวเด็ง  นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  และพนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ  ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทืองเนื่องในโอกาสวันดินโลก  5  ธันวาคม  2561 

              เพื่อเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่ 9  นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม  โดยได้ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง   

                เพื่อให้ปอเทืองออกดอกเหลืองสะพรั่งในช่วงวันที่  5  ธันวาคม  2561  ซึ่งเป็นวันดินโลก  มีความสวยงามเป็นสีเหลืองสวยงาม  และเป็นสีประจำพระองค์พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  ตามมติองค์การสหประชาชาติ (UN)  เมื่อวันที่  20  ธันวาคม  2556  รับรองให้วันที่  5  ธันวาคม  ของทุกปี  เป็นวันดินโลก (World Soil Day)  ตั้งแต่ปี  2557  เป็นต้นมา  โดยประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ  กว่า  200  ประเทศ 

                    รวมทั้งประเทศไทยด้วยจะร่วมกันเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกัน  ในวันที่  5  ธันวาคม  ของทุกปี  เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือจึงได้จัดกิจกรรมปลูกปอเทืองขึ้น  โดยคำนวณระยะเวลาการออกดอกอยู่ในช่วงวันที่  5  ธันวาคม  2561  ซึ่งจะทำให้ต้นปอเทืองออกดอกสีเหลืออร่ามไปทั่วพื้นที่เพาะปลูก

              นายอัสมีรี  แวเด็ง  นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ  กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เป็นพระองค์แรกของโลก

             เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์ และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้มีมติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ซึ่งประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ กว่า 200 ประเทศ จะจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกัน ซึ่งกิจกรรมรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 ในครั้งนี้

            เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงคุณูปการต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทยเสมอมา ขณะเดียวกัน การปลูกปอเทืองนั้นมีประโยชน์มากมายปลูกเพื่อใช้ปรับปรุงดินควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน เพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดก่อนการปลูกพืชหลักเป็นพืชคลุมดิน เป็นพืชอาหารสัตว์ และสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาสได้

 ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

           


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น