จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

มุ่งมั่นด้วยหัวใจ"อุเทน อินอ้าย" เดินหน้านำแผ่นซีดีเพลงทรงพระเจริญ/พระองค์ยังอยู่ "แจ้ ดนุพล"ขับร้อง มอบให้คนทั้งแผ่นดิน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย


มุ่งมั่นด้วยหัวใจ"อุเทน อินอ้าย" เดินหน้านำแผ่นซีดีเพลงทรงพระเจริญ/พระองค์ยังอยู่ "แจ้ ดนุพล"ขับร้อง มอบให้คนทั้งแผ่นดิน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย


        @@@ มุ่งมั่นเดินหน้าด้วยใจ"อุเทน อินอ้าย"โครงการ๙ตามรอยพ่อ เราทำความดี ด้วยหัวใจ นำแผ่นซีดีเพลงทรงพระเจริญ เพลงพระองค์ยังอยู่ ขับร้องโดย แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์ เป็นผู้แต่ง คำร้อง-ทำนงาน เรียบเรียง บรรเลง ด้วยตนเองทั้งหมด ในสองบทเพลง เพลงพระองค์ยังอยู่ เป็นเพลง ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่ง ในบทเพลงสมบัติของชาติไทย

        โดย กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งแจ้ ดนุพล ได้มอบแผ่นซีดีจำนวนมาก ให้อุเทน อินอ้าย ในโครงการ๙ตามรอยพ่อ เราทำความดี ด้วยหัวใจ๋ โดยนำไปแจกมอบต่อให้สถานที่ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำไปเผยแพร่กระจายเสียงให้ได้รับฟังกันทั่วประเทศ ในวันนี้ ๒๒สิงหาคม๒๕๖๑ เวลา10.30น.

            อุเทน อินอ้าย ไดินำแผ่นซีดี มามอบให้ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ในการมอบครั้งนี้ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ให้ตัวแทนสถานีวิทยุฯเป็นผู้รับแผ่นซีดีเพลง เพื่อนำสองบทเพลง เพลงพระองค์ยังอยู่ เพลงทรงพระเจริญ
            นำเผยแพร่กระจายเสียง ผ่านคลื่นวิทยุฯ ให้ทุกคนได้รับฟังทั่วประเทศและต่างประเทศทึ่สามารถรับฟังได้
ทางด้านอุเทน อินอ้าย พร้อมจะเดินหน้านำแผ่นซีดีเพลฝ แจกมอบทุกสถานที่ คลื่นวิทยุฯ โรงเรึยน โรงงาน วัด สถานที่ข้าราชการ เป็นตัน ที่สามารถเข้าถึง ให้มากที่สุด

ขอบคุณภาพ/ข่าว
เพชร จงอนุรักษ์ รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น