จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561

'บันทึก..จากใจ ..ผู้เกษียณอายุราชการ 2561'


'บันทึก..จากใจ ..ผู้เกษียณอายุราชการ 2561'                ใกล้ถึงเดือนกันยายนทีไร แต่ไหนแต่ไรมา กระผมจะมีความรู้สึกใจหาย เคารพรัก และผูกพัน กับท่านผู้เกษียณอายุราชการ ตนเองผ่านมาแล้วสำหรับห้วงเวลานั้น แต่ก็ยังไม่สามารถตัดใจได้กับใครก็ตามที่กรุณามีน้ำใจไมตรีกับกระผมและครอบครัวมายาวนาน บางท่านเกษียณอายุแต่ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการบางประการ มีการสื่อสารติดต่อ รับ-ส่งข่าวคราวกันเป็นครั้งคราว เรียกว่ายังไม่หายขาดจากการติดต่อไปเลย แต่อีกหลายๆ ท่าน โอกาสในการพบเจอหรือรับทราบข่าวคราวแทบจะมีน้อยมาก ปีนี้ก็เช่นเดียวกัน มีหลายท่านที่จะเกษียณอายุราชการ ท่านหนึ่งในนั้น คือ ท่านอัตถจินดา อินทรทัต Attachinda Indradat 

               ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ผู้มีน้ำใจไมตรีจิตแก่กระผมเสมอมา ไม่ว่ากระผมจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ราชการอันใด ท่านไม่เคยเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่กระผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม จังหวัดเชียงใหม่ ตราบจนกระผมอายุมากแล้วในทุกวันนี้ ยังคิดอยู่เสมอว่า ข้าราชการตัวอย่างเฉกเช่นท่าน เมื่อพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ไป

                คนอยู่ซึ่งยังมีเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ต้องช่วยกันจดจำท่านไว้เป็นแบบอย่าง อย่าเลียนแบบคนไม่ดี คดโกง อวดเบ่ง ท่านข้าราชการแบบอย่างท่านนี้มีความสม่ำเสมอในคุณงามความดี ความอ่อนน้อมถ่อมตนสมกับเป็นกุลสตรีชาวเชียงใหม่ ตรงกับกรณีศึกษาที่กระผมเพิ่งได้มีโอกาสพบปะสนทนากับน้องๆ คณะนักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ รุ่น 76 ซึ่งได้มาเยี่ยมวังวรดิศเมื่อวันวาน ข้าราชการเช่นนี้ เมื่อเกษียณอายุราชการ ก็มีแต่จะทำให้รุ่นน้องๆ ทั้งหลายมีความห่วงใย คิดถึง บางคนเก็บความรู้สึกไว้ไม่ได้ ก็ถึงกับเสียน้ำตาด้วยความรักและผูกพันอย่างยิ่ง

ท่านอัตถจินดา อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี จะอยู่ในใจของกระผมและพี่น้องเพื่อนข้าราชการตลอดไป

/ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล
25 ส.ค. 61

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น