จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ให้เกียรติเป็นประธาน ปิดงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 Palliative care “Beautiful Living and Leaving”นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ให้เกียรติเป็นประธาน ปิดงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 Palliative care “Beautiful Living and Leaving”


               เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ให้เกียรติเป็นประธาน ปิดงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 Palliative care “Beautiful Living and Leaving” ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ. 2561


             พร้อมมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร แทนคำขอบคุณณ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ชั้น 2 โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น