จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สตูล ฝึกร่วมผสมทางบก ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 24/2561ร่วมฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน (ชมคลิป)


สตูล ฝึกร่วมผสมทางบก ไทย มาเลเซีย ครั้งที่ 24/2561ร่วมฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  (ชมคลิป)

        วันนี้28ส.ค.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 เทศบาลตำบลคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 และพลตรี ดาโต๊ะ  โมฮัมหมัดรามลี บินจาร์ฟาร์  ผู้บัญชาการกองพล ทหารราบที่ 2 กองทัพบกมาเลเซีย ร่วมเป็นประธานการฝึกร่วมผสมทางบกไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ 24 ปี 2561 และพ.อ.นิคม ทองอินทร์แก้ว ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 / รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 คณะนายทหารจากกองทัพบกมาเลเซีย เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆเข้าร่วมจำนวนมาก


      

          การฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเสริมสร้างมิตรภาพหน่วยกองกำลัง ไทย- มาเลเซีย การฝึกร่วมผสมทางบกไทย-มาเลเซีย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกมาเลเซีย โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับการฝึกในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 24 ฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ โดยฝ่ายไทยจัดกำลังผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 1 กองร้อยจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 ส่วนฝ่ายมาเลเซียจัดกำลัง 1 หมวดปืนเล็กจากกองพันป้องกันชายแดนที่ 3 กองพลน้อยทหารราบที่ 30 กองทัพบกมาเลเซีย ขึ้นการควบคุมทางยุทธการกับกองร้อยฝึกไทย เริ่มทำกันการฝึกร่วมกันตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค.6 ก.ย. 2561 


          การฝึกร่วมผสมทางบกไทย-มาเลเซีย แบ่งการฝึกออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ   การฝึกแลกเปลี่ยน (CTX : Cross Training Exercise) ทำการฝึก ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5จุดมุ่งหมายเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ วัฒนธรรม และยุทธวิธี ระหว่างทหารไทยและทหารมาเลเซีย การฝึกภาคสนาม (FTX : Field Training Exercise) ทำการฝึกในพื้นที่ฝึกอำเภอควนกาหลง จว.สตูล เน้นการฝึกการปฏิบัติการรบด้วยวิธีรุก (Offensive Operations)ตามสงครามตามแบบ 
(Conventional Warfare) และสอดแทรกด้วยการฝึกการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ (Counter-Insurgency Operations)จุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกัน (Interoperability) ระหว่างทหารไทยและทหารมาเลเซีย การปฏิบัติภารกิจกิจการพลเรือนผสม (Combined Civic Military Action) เป็นการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาสาธารณะสถานในพื้นที่การฝึก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและทหาร


       ซึ่งนอกจากการฝึกผสมทางบกไทย - มาเลเซีย จะมีประโยชน์ทางทหารต่อกำลังพลผู้เข้ารับการฝึกทั้งสองประเทศ และนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการปฎิบัติภารกิจร่วมกันแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกำลังพลในทุกระดับชั้น ตั้งแต่นายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน และพลทหาร รวมถึงครอบครัวของกำลังพลผู้เข้ารับการฝึกทั้งสองประเทศด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พึงปราถนาเป็นอย่างยิ่ง นำไปสู่ความร่วมมืออันดีในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามแนวชายแดน และสร้างความมั่นคง และความสงบสุขให้เกิดขึ้นตลอดตามแนวชายแดนไทย - มาเลเซีย 


                      พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 กล่าวว่า การฝึกผสมทางบกไทย-มาเลเซีย ได้มีการกำหนดให้จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 24 โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพระหว่างไทยกับมาเลเซีย เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการรบ รวมทั้งสานสัมพันธไมตรีทางการทหารของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งมีมาอย่างยาวนาน สำหรับการฝึกผสมทางบกครั้งนี้ ฝ่ายไทยโดยกองพลทหารราบที่ 5 เป็นเจ้าภาพ

ขอบคุณนิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น