จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ด้วยจิตศรัทธา ชมรมคนตาบอดเพื่อการกุศล กรุงเทพ-อ่างทอง จากโลกมืดสู่..วัดราษฏร์ฯชายแดนใต้ร่วมทอดผ้าป่าวัดราษฏร์สโมสรยอดเงินทำบุญกว่า แสน

  ด้วยจิตศรัทธา ชมรมคนตาบอดเพื่อการกุศล กรุงเทพ-อ่างทอง จากโลกมืดสู่..วัดราษฏร์ฯชายแดนใต้ร่วมทอดผ้าป่าวัดราษฏร์สโมสรยอดเงินทำบุญกว่า แสน

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ ชายแดนใต้ /รายงาน   เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม  2561  พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีสมโภชองค์ผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถและพระประธานองค์ใหญ่ หน้าตักกว่าง 12.345 เมตร เพื่อ น้อมเกล้าอุทิศโดยเสด็จพระราชกุศลแต่ในรัชกาลที่ 9 และถวายโดยเสด็จพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9


     ณ วัดราษฎร์สโมสร อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมี พระครูวรปัญญาประยุต เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และชมรมคนตาบอดเพื่อการกุศล กรุงเทพ-อ่างทอง นำโคยคุณกันณพงศ์ สงแดง และครอบครัวคณะเครือญาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมี พ.ท.ไพร  บุญเลี้ยง รอง ผบ.ฉก.ทพ. 46 และพุทธศานิกชนในพื้นที่ร่วมกันทำบุญ


      และได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญรวม ยอดเงินทั้งสิ้น 128,528บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทบาทถ้วน) (ยังไม่เป็นทางการยอดเงิน เมื่อเวลา 17.00ของวันที่ 4 ก.ค. 2561)และ ยังไม่รวมยอดเงินที่มีผู้จิตศรัทธาโอนเข้าบัญชี
          ในนามของวัดราษฏร์สโมสรพระครูวรปัญญาประยุต เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ-ศรีสาคร และคณะกรรมการ ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน อาหารทั้งหมด ที่นำอาหารมาร่วมอนุโมทนาบุญ ให้แก่พุทธสานิกชนทุกทาน และเหล่าอาสาสมัคร ที่ร่วมแรงช่วยเหลืองานของวัดอย่างขยันขันแข็ง ขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงาน ทอดพระกฐิน ครั้งนี้ ประสบความสำเร็จ สุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและใจ สาธุ สาธุ สาธุ          สำหรับ  วัดราษฎร์สโมสร เป็นวัดประจำอำเภอรือเสาะ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2468 โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากขุนอุปการประชากร มีเจ้าอาวาสองค์แรกคือ หลวงพ่อพลับ อินทโชโต ซึ่งต่อมาท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ในพระราชทินนามว่า พระไพโรจน์นราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส          ภายหลังจากที่ท่านมรณภาพ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2515 พุทธศาสนิกชนชาวรือเสาะได้ร่วมกันสร้างศาลามณฑปขึ้นในปี 2519 เพื่อประดิษฐานรูปเหมือน ของท่าน ซึ่งท่านได้หล่อขึ้นด้วยทองแดงไว้ ตั้งแต่ปี 2504 และพุทธศาสนิกชนทั่วไปให้ความเคารพสักการะมาตราบจนทุกวันนี้ ปัจจุบันวัดราษฎร์สโมสร ยังคงเป็นจุดศูนย์รวมของเหล่าพุทธศาสนิกชน ทั้งในอำเภอรือเสาะ และอำเภอใกล้เคียง รวมถึงพุทธศาสนิกชนประเทศเพื่อนบ้าน เช่นประเทศมาเลเซีย ต่างพากันมาเยี่ยมชมและสักการะบูชาอยู่เสมอ ภายใต้การต้อนรับดียิ่งจาก พระครูวรปัญญาประยุต เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสร องค์ปัจจุบัน 


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น