จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นายแพทย์ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล เพื่อรับการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)


นายแพทย์ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล เพื่อรับการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

                              วันนศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายแพทย์ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล เพื่อรับการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
                             จากคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลสิรินธร ขอขอบคุณ คณะตรวจประเมินทุกท่าน
ที่ให้คำแนะนำ เพื่อการพัฒนาปรับปรุง คุณภาพโรงพยาบาลต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น