จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ธารน้ำใจจากทุกสารทิศ หลั่งไหล ช่วยเหลือกาชาดพัทลุง ในสัปดาห์ รวมน้ำใจสู่กาชาด (ชมคลิป)


ธารน้ำใจจากทุกสารทิศ หลั่งไหล ช่วยเหลือกาชาดพัทลุง ในสัปดาห์ รวมน้ำใจสู่กาชาด (ชมคลิป)

        เมื่อเช้าที่ผ่านมา 4 มิ.ย. 61 ที่ผ่านมา  ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์
ผู้ว่าราชการ จ.พัทลุง  พร้อมด้วยนางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  และนายวิสุทธิ์  ธรรมเพชร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  ร่วมแถลงข่าว  จัดงานสมโภชพระพุทธนิรโร


        คันตราย ชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี 2561  และเปิดงานสัปดาห์
รวมน้ำใจสู่กาชาด   เพื่อรับบริจาคทรัพย์และสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธา  นำไปออกร้านนาวากาชาด

          นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการ จ.พัทลุง กล่าวว่า  การจัดงานสมโภชพระพุทธนิรโร
คันตราย ชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี 2561 

    จัดขึ้นระหว่างวันที่15 – 24  มิถุนายน  ศกนี้  ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง  เพื่อรวมน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธา  นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย และบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาสในสังคม  ให้ได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   เพื่อสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ  ศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดพัทลุง และชาวภาคใต้  และเพื่อประชาสัมพันธ์สิ่งดีงาม  อันทรงคุณค่าของจังหวัดพัทลุง ให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน และนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

         งานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ในปีนี้     มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย  พิธีกวนข้าวมธุปายาสจำนวน 13  กระทะ ขบวนแห่งานสมโภชพระพุทธนิรโร คันตราย ชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง   พิธีสมโภชพระพุทธนิรโรคันตราย ชัยวัฒน์จตุรทิศ และสมโภชน์ข้าวมธุปายาส   พิธีเทศนามหาชาติ   การออกร้านนาวากาชาดการแสดงมหรสพ  ศิลปินดารา  การแสดงพื้นบ้าน  การแสดงของนักเรียน  การแสดงของเยาวชนเก่งและดี ทูบีนับเมอร์วัน 

        การประกวดร้องเพลงกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ลูกทุ่งประชารัฐ  การประกวดหนุ่มเมืองลุงสาวเสกัก  หนังตะลุง มโนราห์  การออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปและ คาราวานสินค้าราคาถูก  รวมทั้งนิทรรศการจากส่วนราชการต่าง ๆ  ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจ เที่ยวงานในครั้งนี้
โดยทั่วกัน

...........................................................

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น