จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

อบจ.พัทลุง ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมขยะ ของเสียอันตราย เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกวิธีต่อไป

อบจ.พัทลุง ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวบรวมขยะ ของเสียอันตราย  เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกวิธีต่อไป


           เมื่อวันที่  5 มิ.ย. 61   นายวงศ์รัตน์  เพชรตีบ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน  ณ  ที่ทำการ กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.พัทลุง  สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง  เพื่อรวบรวมของเสียอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ และภาคเอกชน  นำไปกำจัด ณ สถานที่รับกำจัดขยะอันตรายอย่างถูกวิธีต่อไป


         นายจิระศักดิ์  ชูความดี  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จ.พัทลุง  กล่าวว่า ของเสียอันตรายจากชุมชน ทั้งของเหลว  ของแข็ง หรือก๊าซ รวมทั้งภาชนะบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนสารอันตราย   เป็นส่วนสำคัญที่ทำลายสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพต่อคนเรา  ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการเจ็บป่วย และเสียชีวิต  และจากข้อมูลพบว่าในจังหวัดพัทลุง มีของเสียอันตราย

        จากชุมชน ประมาณ ปีละ 1,478 ตัน หรือ วันละ 4 ตัน  ส่วนใหญ่จะปะปนกับขยะทั่วไป  แม้ว่าบางท้องถิ่นได้ดำเนินการคัดแยกของเสียอันตรายจากขยะทั่วไปแล้วก็ตาม  แต่ยังมีข้อจำกัดในการรวบรวม และขนส่ง ไปจำกัดอย่างถูกวิธี

             ด้านนายวงศ์รัตน์  เพชรตีบ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า  ปัญหาขยะและของเสียอันตรายจากชุมชน  นับวันจะเพิ่มมากขึ้น  โดยในปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

           ได้รวบรวมขยะ ของเสียอันตรายจากชุมชน  ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง ได้ประมาณ 4 ตัน   ดังนั้น ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกครัวเรือน  ได้คัดแยกขยะของเสียอันตราย  ออกจากขยะทั่วไป  แล้วเก็บรวบรวมไว้  ซึ่งทางเทศบาล และ อบต. ในพื้นที่  จะได้รวบรวม ส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น