จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 นำคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 4 เข้ารายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน "โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามพระราชเสาวนีย์"


พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 นำคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 4  เข้ารายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน "โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามพระราชเสาวนีย์"                  เมื่อวันที 5 มิ.ย.61เวลา 09.30น. พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 นำคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 4  เข้ารายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน "โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามพระราชเสาวนีย์" 

                 งานตามนโยบาย/สั่งการฯ และการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่สำคัญ ในรอบ 2 เดือน (ตั้งแต่ 1 เม.ย.- 31 พ.ค.61)ของคณะฯ ให้กับท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รับทราบ และน้อมรับข้อแนะนำเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เพิ่มมากขึ้น
ณ ห้องประชุมกองศิลปาชีพ สวนจิตรลดา ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น