จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ปัตตานี นอ.อรรตชัย ประสพบุญรอง ผบ.กรม สน.พล.ร.15 / รอง หน.คณะทำงานฯที่ 2 จ.ปัตตานี ได้เดินทางไปตรวจความคืบหน้าของสายงานการผลิต ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ


.ปัตตานี นอ.อรรตชัย ประสพบุญรอง ผบ.กรม สน.พล.ร.15 / รอง หน.คณะทำงานฯที่ จ.ปัตตานี ได้เดินทางไปตรวจความคืบหน้าของสายงานการผลิต ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ


     


            เมื่อ;วันที่  6 มิ.ย.61เวลา 08.00 น.อ.อรรตชัย ประสพบุญรอง ผบ.กรม สน.พล.ร.15 / รอง หน.คณะทำงานฯที่ 2 จ.ปัตตานี ได้เดินทางไปตรวจความคืบหน้าของสายงานการผลิต เช่น แคนตาลูป , เสาวรส , ผักใบ ,ไข่ไก่ และ ปลา

       พร้อมทั้งทำการปลูกกล้วยหอมทอง จำนวน 100 ต้น ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯบ้านน้ำดำ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น