โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ปลื้มปิติ นิมิตใหม่ มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา๔๕ พร้อมเจ้าคณะตำบลศรีสาคร ลงพืันที่เยี่ยมเยียนนำมอบสิ่งของสู่มิตร ชาวมุสลิม เนื่องในวันฮารีรายอหรือวัน ดีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1439 (ชมคลิป)


ปลื้มปิติ  นิมิตใหม่  มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา๔๕ พร้อมเจ้าคณะตำบลศรีสาคร ลงพืันที่เยี่ยมเยียนนำมอบสิ่งของสู่มิตร ชาวมุสลิม เนื่องในวันฮารีรายอหรือวัน ดีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1439 (ชมคลิป)

    ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการ  ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ /ภาพข่าว


          


           เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน  2561 เวลา  11.00 นายสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา๔๕พระใหญ่เมืองภูเก็ตได้มอบหมายให้ นายจรัญ จินดาพล ตัวแทนพร้อมด้วย พระปลัดประดิษฐ์ มณิจนฺโท  เจ้าคณะตำบลรือเสาะ-ศรีสาครได้มอบผ้าโสร่งหญิง ชายกับผู้สูงอายุ และสิ่งของพร้อมทั้งได้แสดงความยินดีในวันตรุษอีดิ้ลฟิตริ


          โดยมีนายมูฮัมนัด สาและเม  นายกอบต.ปูโยะ ให้การต้อนรับลงสู่พื้นที่เยี่ยมเยี่ยนในพื้นที่ หมู่บ้านโต๊ะเงาะ หมู่ 3 ตำบลปูโย๊ะ  อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  สร้างความปลาบปลื้มรอยยิ้มให้กับชาวบ้านหลังจากสิ้นสุดช่วงเดือนรอมฏอน เนื่องในตรุษอิดิลฟิตตรี หรือวัน ดีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1439 หรือวันอีด 


          ซึ่งเป็นเฉลิมฉลองของพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลก ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เชาวาล เดือน 10ตามปฏิทินอิสลาม ซึ่งเป็นวันออกบวชหลังจากสิ้นสุดช่วงเดือนรอมฏอน ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความสุขหลังเดือนรอมฎอน  โดยในวันนี้เป็น เทศกาลแห่งความสุขหลังเดือนรอมฎอน จะมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น แต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย ร่วมกันทำพิธีละหมาดที่สนามหรือในมัสยิด เยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง รับประทานอาหารร่วมกัน.

       พระปลัดประดิษฐ์ มณิจนฺโท  เจ้าคณะตำบลรือเสาะ  กล่าวว่า  วันนี้ อาตมาได้เดินทางมาเยี่ยมมามอบสิ่งของให้โยมในวันวันฮารีรายอ ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของพี่น้องชาวมุสลิม ซึ่งเป็นวันออกบวชหลังจากสิ้นสุดเดือนรอมฏอน      ด้านนายมูฮัมนัด สาและเม  นายกอบต.ปูโยะ เปิดเผยถึงความรู้สึกว่า...ขอขอบคุณทางมูลนิธีพระพุทธมิงมงคลศรัทธา 45 พระใหญ่เมืองภูเก็ตและพระอาจารย์ที่มาเยี่ยมพี่น้องชาวโต๊ะเงาะ และได้นำของมาแจกเนื่องในวันวันฮารีรายอปีนี้


      ถึงแม้เราต่างศาสนา  เราก็คือคนไทยด้วยกัน ชาวปูยะไม่มีการแตกแยกนะครับ อยู่ด้วยกันมาซึ่งจุดนี้ สะพานแห่งนี้ ที่ชาวปูโย๊ะได้ร่วมสร้าง ได้รำลึกถึงรัชกาลที่ 9  ก็เป็นครั้งหนึ่งที่ได้เสด็จมาที่นี่  ซึ่งเป็นที่มีพี่น้องชาวพุทธ อยู่ในพื้นที่นี้ด้วย แต่ด้วยความรัก ความผูกพัน ก็อยู่ด้วยกันมายาวนาน มุสลิม ไทยพุทธ อยู่ด้วยกัน ไม่มีการแบ่งแยกนะครับ2 ความคิดเห็น:

  1. ถึงจะมีความแตกต่างในเรื่องของศาสนาทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม แต่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ การแตกต่าง ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องแตกแยกเสมอไป น้ำใจที่มอบให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นเรื่องที่น่ายกย่องไม่ว่าจะเป็นใคร ศาสนาใด ชาติพันธุ์ไหน เพราะทุกศาสนาสอนใครคนทำความดี แต่บางครั้งการกระทำของคนมากกว่าที่ทำให้สังคมแตกแยก

    ตอบลบ