จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานประชุม คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ เตรียมความพร้อมการจัดงานสัมมนาวิชาการครั้งที่ ๑๖ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร


      นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานประชุม คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ เตรียมความพร้อมการจัดงานสัมมนาวิชาการครั้งที่ ๑๖ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร                   เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร เป็นประธานประชุม คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์

               เตรียมความพร้อมการจัดงานสัมมนาวิชาการครั้งที่ ๑๖ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระเกี่ยวกับชื่อหัวข้องานสัมมนาฯ พร้อมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น ๕ อาคารสำนักการแพทย์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น