จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สตูล นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูลจัดโครงการถนนปลอดถังขยะ(ชมคลิป)


สตูล  นายประสิทธิ์  แบ้สกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสตูลจัดโครงการถนนปลอดถังขยะ(ชมคลิป)

     เมื่อวันที่  1 พ.ค. 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณหน้า ธนาคารทหารไทย อ.เมือง จ.สตูล นายประสิทธิ์  แบ้สกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสตูล  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการถนนปลอดถังขยะเทศบาลเมืองสตูล และปล่อยขบวนรถขยะออกเก็บขยะตามบ้านเรือน  ทั้งนี้ท่านนายกฯยังกล่าวอีกว่า ทางเทศบาลเมืองสตูขอความร่วมมือไปยังเจ้าของอาคาร ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง รวบรวมใส่ถุงดำ หรือถุงพลาสติกอื่น มัดปากถุงให้เรียบร้อย หรือใส่ถังขยะประจำบ้าน 

      โดยให้นำมาทิ้งในได้ในช่วงเวลาดังนี้  รถเก็บขนขยะคันที่ 1 ถนนสตูลธานีฝั่งตะวันออก เริ่มจากสะพานตายาย 18.00 น. รถจะไปสุดทางที่ร้านตงโห ช่วงเวลา 18.30 น. และเริ่มจากโรงแรมสตูลธานี ตั้งแต่เวลา 18.30 น. และสิ้นสุดที่ร้านกรุงสยาม เวลา 19.00 น.  รถเก็บขนขยะคันที่ 2 ถนนสตูลธานี เริ่มจากหน้าองค์การโทรศัพท์ เวลา 18.00 น. ไปสุดทางที่โรงพิมพ์เมืองสตูลเวลา 18.15 น. และจะไปเริ่มที่ถนนบุรีวานิชสี่แยกไฟแดงป้อมตำรวจทางไปตลาดสดเวลา 18.15 น ไปกลับรถที่หอนาฬิกาช่วงเวลา 18.30 น. และจะสุดท้างที่ร้านนาฬิกาแสงชัยเวลา 18.45 น.  ถนนทั้ง 2 เส้นทาง 

      จะมีรถเก็บขยะมาจอดรับขยะจากบ้านของท่านเอง  ในระหว่างทางที่รถขยะขับผ่านจะมีเสียงเพลงมาร์ชเทศบาลเปิดตลอดทาง หากได้ยินเสียงเพลง ให้ท่านนำถุงขยะ ถังขยะประจำบ้าน มาทิ้งได้ที่รถขยะ โดยจะมีเจ้าหน้าที่รอรับขยะของท่าน  และเมื่อรถขยะเก็บขยะจากท่านแล้วก่อนจะนำขยะไปทิ้งที่หลุมขยะ เจ้าหน้าที่จะมีการคัดแยกขยะ เช่น ขยะย่อยสลายได้  ขยะรีไซเคิลหรือขยะ ขยะทั่วไป  และขยะอันตราย  ทุกครั้ง  หากมีข้อสงสัยหรือติดขัดปัญหา สามารถติดต่อได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสตูล  โทร. 074-711193

         ทั้งนี้สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้จัดทำแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนหรือนโยบายจังหวัดสะอาด 3Rsประชารัฐ เพื่อมุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดและจัดทำระบบการเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักการ 3Rsและประชารัฐ

        ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองสตูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงได้ดำเนินโครงการถนนปลอดถังขยะ ประจำปี 2561 โดยมีถนนที่อยู่ในโครงการ 2 สาย คือ ถนนสตูลธานี และถนนบุรีวานิช


      เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพของบ้านเมืองให้มีความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างวินัยและความรับผิดชอบในการจัดการขยะของตนเอง

ขอบคุณนิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น