จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นายสุพร วนิชกุล ประธาน มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา๔๕(พระใหญ่เมืองภูเก็ต)มอบอินทภาลัมให้ชาวไทยมุสลิมต.เกาะยาวน้อยอ.เกาะยาวจ.พังงาที่ถือศีลอดเดือน"รอมฎอน"


. นายสุพร  วนิชกุล  ประธาน มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา๔๕(พระใหญ่เมืองภูเก็ต)มอบอินทภาลัมให้ชาวไทยมุสลิมต.เกาะยาวน้อยอ.เกาะยาวจ.พังงาที่ถือศีลอดเดือน"รอมฎอน"      
   เมื่อวันที่  18 พ.ค. 2561นายสุพร  วนิชกุล  ประธาน มูลนิธิพระพุทธมิ่มงคลศรัทธา๔๕(พระใหญ่เมืองภูเก็ต)มอบอินทภาลัมให้ชาวไทยมุสลิมต.เกาะยาวน้อยอ.เก่าะยาวจ.พังงาที่ถือศีลอดเดือน"รอมฎอน"

      โดยมีพ.ต.อ.สุจินต์ นิลบดีีผกก.สภ.เกาะยาวเป็นผู้รับมอบให้กับพี่ชาวไทยมุสลิมต.เกาะยาวน้อยอ.เกาะยาวจ.พังงา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น