จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ศุกร์นี้ ภาพและบรรยากาศพิธีวางศิลาฤกษ์ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. อ.ธารโต จ.ยะลา ตามโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม" มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน "


   อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ศุกร์นี้  ภาพและบรรยากาศพิธีวางศิลาฤกษ์ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. อ.ธารโต จ.ยะลา ตามโครงการเมืองต้นแบบ       สามเหลี่ยม" มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน "


โครงการเมืองต้นแบบ         สามเหลี่ยม  มั่นคง   มั่งคั่ง  ยั่งยืน


 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. (หลังเคารพธงชาติ )
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


   พิธีวางศิลาฤกษ์สถานีบริการน้ำมันปตท.ตามโครงการเมืองต้นแบบ       สามเหลี่ยม" มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน "
ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ในสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ.ธารโต จ.ยะลา
วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา


  พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช  แม่ทัพภาพที่ ๔  ผอ.รมน.ภาค๔
  ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.อำเภอธารโต จังหวัดยะลา


   อย่าพลาดชม
ภาพและบรรยากาศพิธีวางศิลาฤกษ์ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. อ.ธารโต จ.ยะลา
พร้อมคำสัมภาษณ์แม่ทัพภาคที่๔ ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์นี้Cr.. หัวหน้าองค์กรสื่อสาร รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น