จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ยะลา เบตง ปปท.ตรวจสอบเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย นิคมสร้างตนเองเบตง


 ยะลา เบตง ปปท.ตรวจสอบเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย นิคมสร้างตนเองเบตง


เบตง ปปท. ลงพื้นที่อำเภอเบตง จ.ยะลา ตรวจสอบเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ของนิคมสร้างตนเองเบตง มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินกว่า 3,000 ราย งบประมาณกว่า 10 ล้านบาท

     เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 25 พ.ค.61 ที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา10 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา นายสัญชาติ อุปนันชัย ผอ.กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ปปท. พร้อมเจ้าหน้าที่ ปปท. ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณประเภทเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ2560 ของนิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

        ซึ่งใช้งบประมาณ 10,270,000 บาท มีชาวบ้านที่มีรายชื่อรับเงิน 3,941 คน แต่ปรากฏว่า มีชาวบ้านที่ยังไม่ได้รับเงินตามเอกสารที่มีการเบิกจ่ายของนิคมสร้างตนเองเบตงอีกเป็นจำนวนมาก มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ได้รับเงินแล้วแต่ไม่ได้รับเงินเต็มตามจำนวนที่เอกสารระบุไว้


     นายสัญชาติ อุปนันชัย ผอ.กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ปปท. เปิดเผยว่า การลงพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ครั้งนี้เนื่องจากมีข้อมูลว่า นิคมสร้างตนเองเบตง เบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ไม่เป็นไปตามระเบียบและผิดปกติ จึงเดินทางลงมาตรวจสอบ

      สอบถามชาวบ้านผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์รับเงินทั้งหมดในพื้นที่อำเภอเบตง พบว่า มีชาวบ้านจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับเงินในส่วนนี้ แต่มีเอกสารพร้อมลายเซ็นต์ว่ามีการเบิกจ่ายรับเงินไปแล้ว ส่วนผู้ที่ได้รับเงินจริงมีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น แต่จำนวนเงินที่ได้รับ จากที่ชาวบ้านจะได้รับ 3,000 บาท ตามเอกสารที่เบิกจ่าย ชาวบ้านได้รับเพียง 1,000 บาท เท่านั้น

      ส่วนวิธีการก็ใช้วิธีเหมือนสถานที่อื่นๆทั่วประเทศที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ คือ ติดต่อผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน ให้นำเอกสารของชาวบ้านพร้อมลายเซ็นต์ มามอบให้ แล้วสัญญาว่าจะนัดวันเวลา แล้วจะนำเงินมามอบให้กับชาวบ้านในภายหลัง แต่ก็ไม่นำเงินมามอบให้

ขอบคุณกล้าณรงค์ ทองนาคพันธ์ ข่าว  โยธิน ประชามติรัฐ  ภาพ
รายงาน อ.เบตง จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น