จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองติดตามการดำเนินงานของด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง รองรับโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว

    ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองติดตามการดำเนินงานของด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง รองรับโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว


        วันนี้(2พ.ค.61)พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) พร้อมคณะ เดินทางมายังด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงโดยมี พ.ต.ต.สุกรี ปลัดสามะ สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง นำเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

          พร้อมรายงานถึงสถานการณ์ ผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อรองรับโครงการเเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว


         โดยเฉพาะ อ.เบตง จ.ยะลา นั้นเป็น “เมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” จะมีการพัฒนาการท่องเที่ยวครบวงจรและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ รองรับประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอีกเป็นจำนวนมากในอนาคตที่จะเดินทางมายัง อ.เบตง

        พ.ต.ต.สุกรี ปลัดสามะ สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง กล่าวว่า ขณะนี้ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง ได้ติดตั้งระบบสารสนเทศคัดกรองคนเข้าเมือง หรือระบบ PIBICS เฟส 3 ซึ่งเป็นระบบใหม่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) จะทำให้สามารถบันทึกข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ ภายในเวลา 40 วินาทีต่อคน ที่มีความรวดเร็วกว่าเดิมเท่าตัว ในการให้บริการแก่ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักลงทุน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

        และอำนวยความสะดวกในการบริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  ซึ่งในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยว และแรงงานไทยที่ทำงานในประเทศมาเลเซีย เดินทางเข้าออกด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง วันละ 1,000 คน  และมากสุดวันละ 4,000 คน ในช่วงเทศกาลต่างๆของไทยหรือช่วงวันหยุดยาวของประเทศมาเลเซีย

       สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง ยังคงใช้ระบบ blacklist offline เป็นการให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองกรอกข้อมูลเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ลงในเอกสารสำเนา ตม.6  ซึ่งในนั้นจะระบุชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลอื่นๆ

     ซึ่งจะสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ แต่อาจจะมีข้อเสียทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามารอค่อนข้างนาน แต่ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจชื่อ ที่อยู่ให้ละเอียด ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อนำมาลงระบบย้อนหลัง

ขอบคุณ กล้าณรงค์  ทองนาคพันธ์  ข่าว   โยธิน  ประชามติรัฐ  รายงานจาก  อ.เบตง จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น